Huyện Thanh Trì tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

17/11/2020 - 05:21 PM
Sáng 17/11, tại  Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì long trọng tổ chức Lễ  kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020). 
Dự có đồng chí:  Phạm Ngọc Quỳnh  – UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Lê Tiến Nhật –Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Cường – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Đức Quỳnh – UVTV, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các tổ chức thành viên; lãnh đạo đảng, chính quyền, MTTQ các xã, thị trấn, trưởng ban công tác Mặt trận cơ sở và các cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Ôn lại truyền thống, lịch sử vẻ vang 90 năm của MTTQ Việt Nam, sự hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Từ những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa là minh chứng sinh động, càng khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trong MTTQ Việt Nam là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là truyền thống quý báu, là bài học lớn, là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nhân tố quyết định đảm bảo thành công của cách mạng nước ta. Đại đoàn kết toàn dân tộc là điều kiện tiên quyết giúp nhân dân ta chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất to lớn, là công cụ sắc bén để nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng lực. 
 
Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy- HĐND – UBND huyện tặng hoa chúc mừng
Thấm nhuần quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, trong những năm qua Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Thanh Trì đã  bám sát hướng dẫn chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, MTTQ huyện đã cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động, qua đó tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân tham gia, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tạo sự đồng thuận gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền.
 Chào mừng 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), ngay từ đầu năm MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở, nhất là các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã xây dựng và phát động nhiều đợt thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm của Thủ đô, của đất nước. Thông qua các phong trào thi đua đã có 90 công trình, phần việc được đăng ký thực hiện, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận.
 100% các thôn, tổ dân phố tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nhân dân đã đóng góp 185 tỷ đồng, hiến 3.239 m2 đất và hơn 57.000 ngày công lao động, xây dựng mở rộng đường làng ngõ xóm, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, ở cộng đồng dân cư. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang được nhân dân hưởng ứng, hàng năm có trên 90% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; số thôn, làng, tổ dân phố văn hoá đạt trên 80%; tỷ lệ người qua đời được đưa đi hỏa táng tăng từ 19% (năm 2010) lên 73,1% (năm 2020), nhiều thôn, Tổ dân phố có tỷ lệ hoả táng đạt 100%.
Cuộc vận động người“Việt Nam ưu tiên dùng hàngViệt Nam” tiếp tục được đẩy mạnh, Phong trào thi đua“Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu qủa, hội nhập quốc tế” được đẩy mạnh gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các tổ chức thành viên, hàng năm có hàng trăm sáng kiến được ứng dụng đem lại hiệu quả rõ rệt về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.
Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được đẩy mạnh, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020 đã đạt trên 1,9 tỷ đồng, phối hợp vận động Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; ủng hộ quỹ biển đảo Việt Nam với số tiền trên 3,6 tỷ đồng, Năm 2020, trước sự bùng phát của dịch Covid- 19, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện đã ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 trên 3 tỷ đồng, tình hình bão lụt ở miền trung, các tầng lớp Nhân dân trong huyện với truyền thống là lành đùm lá rách, đã ủng hộ đồng bào miền trung được hơn 4,4 tỷ đồng
Thực hiện  Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở đã tổ chức được 191 Hội nghị phản biện, hơn 60 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn; làm tốt việc nhận xét, góp ý kiến cho 31.487 lượt đảng viên ở nơi cư trú, đã tổ chức 21 hội nghị góp ý, phản biện vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng các cấp, tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thành công đại hội Đảng từ cơ sở đến huyện. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được đẩy mạnh, Ban thanh tra nhân dân các xã, thị trấn đã tham gia giám sát 915 vụ việc, phát hiện 173 vụ việc có sai phạm kiến nghị các cấp chính quyền xử lý. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát 421 công trình, phát hiện 41 công trình có vi phạm, kiến nghị chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công khắc phục kịp thời.
Phong trào xây dựng “Chùa tinh tiến”, “Xứ họ đạo tiên tiến”, được Ban Trị sự phật giáo, Ban đoàn kết công giáo phối hợp thực hiện tốt, góp phần xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.
Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã có nhiều bài viết về tấm gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, tổng hợp thẩm định biện soạn tập san.
Với những kết quả nêu trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì, hạng 3; được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu các năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, được Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND Thành phố Hà Nội, Huyện ủy, UBND huyện tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen các loại.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí  Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy chúc mừng nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, đồng chí ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của MTTQ các cấp huyện năm 2020 và đề nghị MTTQ các cấp của huyện phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp với chính quyền thực hiện xuất sắc các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tạo lòng tin trong nhân dân, phấn đấu hoàn thiện tiêu chí xã trở thành phường, huyện thành quận, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
            Chúc mừng các đồng chí  được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khen thưởng 28 tập thể có công trình, phần việc đã đăng ký thực hiện có hiệu quả và 18 cá nhân đạt giải trong cuộc thi viết về những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận./. 
Nguyễn Thị Thắm - MTTQ huyện Thanh Trì

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019