Huyện Thường Tín tập huấn công tác phòng chống tội phạm cho đội ngũ cán bộ MTTQ cơ sở

27/11/2018 - 03:58 PM
Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-MTTQ-BTT, ngày 29/10/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, sáng ngày 23/11, tại Hội trường UBND huyện Thường Tín, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức tập huấn, tuyên truyền và xây dựng mô hình điểm về “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” năm 2018 cho 212 đại biểu là cán bộ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư.
Tới dự Hội nghị tập huấn, tuyên truyền có ông Lê Xuân Chiển - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Trung tá Phạm Văn Chín Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Thường Tín; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; phóng viên Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện.

Ông Lê Xuân Chiển - UVTT, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội triển khai nội dung Đề án 01

Hội nghị đã nghe ông Lê Xuân Chiển - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP truyền đạt Đề án I “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục; cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020; Trung tá Phạm Văn Chín - Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Thường Tín thông tin về tình hình tội phạm, các âm mưu thủ đoạn hoạt động của tội phạm, các gương điển hình, các mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng ở cơ sở. Qua đó, các học viên đã nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm của công dân trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm tại cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt công tác công tác giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện.                                                                                             
                                                                           
Lê Đức Anh - Phó Chủ tich Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín  
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”