Huyện Thường Tín tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019-2024

10/05/2019 - 08:18 AM
Chiều ngày 09, sáng ngày 10/5/2019, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức tại Hội trường UBND huyện.
Đại hội đã hiệp thương cử 65 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Dự Đại hội có: Ông Nguyễn Anh Tuấn- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành Phố Hà Nội; ông Nguyễn Tiến Minh- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Phùng Văn Quốc- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Sỹ Tuyến- Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; ông Nguyễn Văn Tiến- Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các ông, bà lãnh đạo Văn phòng, các Ban của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; các ông, bà Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, phóng viên báo, đài của thành phố, huyện 167 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân huyện Thường Tín về dự Đại hội.
Nhiệm kỳ 2014-2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín đã tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đem lại hiệu quả thiết thực, trong nhiệm kỳ đã vận động được 11,6 tỷ đồng, đã xây, sửa 894 nhà “Đại đoàn kết”, tổng số tiền 7,8 tỷ đồng; hàng năm còn hỗ trợ giống, cây con cho các hộ nghèo phát triển sản xuất, khám, chữa bệnh, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó 3,7 tỷ đồng. Với sự hỗ trợ của quỹ “Vì người nghèo” cùng cộng đồng dân cư và sự vươn lên của chính người nghèo, đã góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 2,15%. Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa bình quân đạt 86%, tăng 3% so với nhiệm kỳ trước. Đến nay, toàn huyện đã có 148 thôn, làng tổ dân phố văn hóa và tăng 15% so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ vận động hỏa táng người quá cố đạt 43,4%, tăng 19,4% so với nhiệm kỳ trước.
Ông Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Đại hội
Vận động nhân dân đóng góp 327,5 tỷ đồng, 50.275 ngày công lao động, hiến 539.287 m2 để xây dựng đường giao thông, các công trình di tích lịch sử văn hóa góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2018 tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 24/28 xã . Vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” được 4.350 triệu đồng, phối hợp xây, sửa 887 ngôi nhà, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách 4.282 triệu đồng. Vận động ủng hộ Quỹ “biển đảo Việt Nam”, đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ 3.622 triệu đồng. Các hoạt động và các phong trào thi đua do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Bám sát vào 5 nội dung của phong trào “Đoàn kết sáng tạo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện phối hợp thống nhất với các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai thực hiện phong trào gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua, nhằm phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến của các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; có 1.200 lượt ý kiến tham gia vào các báo cáo dự thảo văn kiện được các cấp ủy đảng tiếp thu.
MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã tham mưu, phối hợp tổ chức 5 hội nghị đối thoại để các đồng chí lãnh đạo gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở đã phối hợp tổ chức 283 cuộc đối thoại trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền cùng cấp để giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc. Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, chủ động tổ chức hiệp thương dân chủ lựa chọn, giới thiệu các đại biểu có đủ tiêu chuẩn vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tuyên truyền vận động cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 98,8%.
Phối hợp với HĐND huyện chủ trì, tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp. Hàng năm tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phương hướng, nhiệm vụ trình các kỳ họp HĐND. Phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản khác theo yêu cầu của huyện; hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập Tổ Tư vấn phản biện xã hội, thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo các chương trình, kế hoạch của địa phương liên quan đến đời sống dân sinh.
Phối hợp xây dựng Chương trình công tác với HĐND, UBND đảm bảo sự thống nhất trong mọi hoạt động; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của UBND, vai trò giám sát của HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và cơ sở đã tổ chức giám sát thông qua việc nghiên cứu văn bản, báo cáo sơ kết tổng kết của các cơ quan, tổ chức giám sát được 1.459 văn bản; phối hợp thành lập đoàn giám sát 137 cuộc; Ban TTND giám sát được 776 cuộc, Ban GSĐTCCĐ giám sát được 1.109 công trình dự án đầu tư, thông qua giám sát đầu tư cộng đồng đã phát hiện 215 vụ vi phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sử lý kịp thời; tham gia giám sát với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND 765 cuộc, Viện kiểm sát nhân dân huyện được 14 cuộc; Ban công tác Mặt trận khu dân cư mỗi năm nhận xét trên 2.000 cán bộ đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác ở các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp. Phối hợp hướng dẫn tổ chức và hoạt động của 183 tổ hòa giải với 1.333 hòa giải viên, đã tiến hành hòa giải 837 vụ, trong đó hòa giải thành được 720 vụ đạt 86% số vụ; quan tâm công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo của nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của nhân dân đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.
Tại Đại hội, các đại biểu tập đã trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh, đồng thời các đại biểu thảo luận đề ra chương trình hành động cụ thể của MTTQ huyện trong nhiệm kỳ mới.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và cố gắng của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong nhiệm kỳ; việc hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, công tác chuẩn bị mọi mặt cho tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam huyện. Đồng tình nhất trí với báo cáo trình tại Đại hội. Ông nhấn mạnh nhiệm kỳ tới MTTQ huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách phấp luật của Nhà nước, về chính sách đại đoàn kết dân tộc của MTTQ Việt Nam. Tập trung thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hoàn thành các các tiêu chí để được công nhận huyện nông thôn mới, tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân thực hiện tốt 2 quy tắc ứng xử của Thành phố: “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Phát huy tốt vai trò của MTTQ trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 6525-QĐ/TU của Thành ủy về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chỉnh trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính qưyền trên địa bàn thành phố Hà Nội”, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội. Đổi mới hoạt động của MTTQ theo hướng thiết thực hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp, chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận… Đồng thời trong nhiệm kỳ mới tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.
Đại hội đã thống nhất 4 nhiệm vụ trọng tâm và 5 chương trình công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện nhiệm kỳ 2019-2024.
Đại hội đã hiệp thương cử 65 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Ông Nguyễn Văn Tiến- Uỷ viên ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện nhiệm kỳ 2014-2019, tiếp tục được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội Hiệp thương cử 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XVII. 
Tại Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 cảm ơn, tặng quà 21 vị Uỷ viên Uỷ ban thôi không tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện nhiệm kỳ mới.
 
                         Lê Đức Anh 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”