Huyện Thường Tín triển khai Kế hoạch vận động quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

29/01/2019 - 03:59 PM
Sáng 28/01/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức triển khai Kế hoạch vận động Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” và Kế hoạch liên tịch giữa UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lê Đức Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể huyện; đại diện các cơ sở Tôn giáo, các doanh nghiệp, Trường học, Bệnh viện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
 Đồng chí Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu
 
Theo Kế hoạch, thời gian tiếp nhận Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” 30 ngày (từ 11/2/2019 đến 11/3/2019). Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận động mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 01 ngày lương, các tiểu thương và các hộ gia đình ủng hộ 01 ngày thu nhập. Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức trích quỹ công ích ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của đơn vị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh việc tổ chức triển khai Kế hoạch vận động Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, quân dân huyện hỗ trợ, động viên, cổ vũ quân dân huyện đảo Trường Sa, đang ngày đêm bảo vệ biển đảo, giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đồng chí yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tuyên truyền tới đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, thiết thực, hiệu quả kế hoạch, phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, các xã, thị trấn phát động tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Đồng chí cũng đề nghị UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện bám sát Kế hoạch tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân đảm bảo chất lượng, thời gian tổ chức hội nghị, bàn những nội dung thiết thực xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
                                    Nguyễn Đăng Bôi - MTTQ huyện Thường Tín

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018