Huyện Ứng Hòa tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo năm 2019; triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2020

20/02/2020 - 10:18 AM
Sáng ngày 20/02/2020, Ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2020. Dự hội nghị có: Bà Đỗ Thị Thái – Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG TP Hà Nội; ông Nguyễn Bá Dân – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Nội vụ, đại diện Công an huyện; ông Đỗ Huy Sáu - Trưởng ban ĐKCG huyện; các ông bà Ủy viên Ban đoàn kết Công giáo huyện cùng 60 đại biểu đại diện cho Ban hành giáo các giáo xứ, giáo họ trong huyện.
Tại hội nghị, ông Đỗ Huy Sáu – Trưởng ban ĐKCG huyện báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của đồng bào Công giáo huyện và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội, của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Ứng Hòa, Ban ĐKCG huyện đã cùng với các giáo Xứ, giáo họ nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Thành phố và huyện phát động. Duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong bà con giáo dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng Tôn giáo; thực hiện việc ký kết giữa MTTQ huyện với Phòng Tài nguyên môi trường, các tổ chức tôn giáo huyện trong việc chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, từ đó tạo sự đồng thuận trong đồng bào Công giáo góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, đồng bào Công giáo trong huyện cũng tích cực tham gia phát triển kinh tế, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo, nhiều hộ làm kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Trong năm 2019, Ban ĐKCG huyện đã đề nghị Ủy ban Đoàn kết công giáo Thành phố; UBND, Ủy ban MTTQ huyện biểu dương khen thưởng cho 05 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Cũng tại hội nghị, ông Đỗ Huy Sáu -Trưởng ban ĐKCG huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2020 trong đồng bào Công giáo với quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm công tác được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng của huyện. Tại hội nghị, đại diện 09 giáo họ và 03 giáo xứ đã ký giao ước thi đua với 8 nội dung trọng tâm chủ yếu năm 2020.
 
Bà Đỗ Thị Thái – Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố cùng  Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chứng kiến ký kết giao ước thi đua.
Phát biểu tại hội nghị, Bà Nguyễn Thị Thái – Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG TP Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Ban ĐKCG huyện đạt được, đặc biệt là các hoạt động hiệu quả, nổi bật như: Đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban ĐKCG huyện và Ban hành giáo các giáo xứ, giáo họ; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”’ gắn với phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt”; cuộc vận động  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tích cực tham gia các hoạt động vì người nghèo và vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “Vì Biển đảo Việt Nam” năm 2019 với số tiền 25.340. 000 đồng.... Đồng thời, đề nghị Ban ĐKCG huyện tiếp tục phát huy để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020./.
 
                                                                         Nguyễn Bá Dân
                                                                   

Các tin tức khác

Mừng Lễ phục sinh năm 2020

10/04/2020 - 166 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín