Kiểm tra công tác hoạt động Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng và Đề án 02-212 năm 2019 tại huyện Thanh Trì

30/10/2019 - 03:18 PM
Chiều ngày 30/10/2019, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hoạt động Thanh tra nhân dân (TTND), Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) và Đề án 02-212 năm 2019 tại huyện Thanh Trì. Tham gia đoàn có các đồng chí: Thành viên trong Hội đồng tư vấn, Ban Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; đại diện Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp đoàn về phía huyện có các đồng chí: Đặng Đức Quỳnh – UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đại biểu lãnh đạo các phòng, ban, ngành có liên quan của huyện.
9 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, MTTQ, sự phối hợp của chính quyền, hoạt động của Ban TTND, GSĐTCCĐ, Ban điều hành Đề án 02-212 các xã, thị trấn đã có nhiều khởi sắc; thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, các ban điều hành đề án 02 - 212 các xã, thị trấn tổ chức được 1.336 cuộc tuyên truyền pháp luật với 40.562 lượt người tham dự; các xã, thị trấn đã kiện toàn bầu các Ban TTND nhiệm kỳ 2019-2021 với 149 thành viên, hoạt động giám sát của  Ban TTND, GSĐTCCĐ đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức 182 cuộc giám sát theo chuyên đề, phối hợp làm tốt việc giám sát chính quyền trong việc tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, tham gia hòa giải thành 134/150 vụ việc mẫu thuẫn tại các cụm dân cư đạt tỷ lệ 89,3%, các ban GSĐCCĐ tại các xã, thị trấn đã tổ chức giám sát 38 công trình, dự án trên địa bàn, qua giám sát đã phát hiện 04 công trình có vi phạm và kiến nghị chủ đầu tư khắc phục kịp thời…Ngoài việc kiểm tra việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các thành viên Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ còn lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân, tổng hợp kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nội bộ nhân dân góp phần hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp, tạo lòng tin trong nhân dân.
Đ/c Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đàm Văn Huân ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động của các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, Ban điều hành đề án 02-212 trên địa bàn huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của  huyện theo từng thời điểm, đối tượng, địa bàn; chất lượng giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của hệ thống Mặt trận các cấp từng bước nâng lên với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đồng chí cũng yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát của Ban TTND, GSĐTCCĐ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác giám sát một cách cụ thể, chi tiết, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cũng như phải kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ các cấp để Ban TTND, GSĐTCCĐ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát của mình theo quy định của pháp luật.
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018