Kỳ họp thứ XI Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa III (nhiệm kỳ 2014 – 2019)

15/11/2018 - 04:41 PM
Ngày 13/11/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức kỳ họp thứ XI Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa III (nhiệm kỳ 2014 – 2019).
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Huy Thắng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo về kết quả triển khai công tác Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận.Theo báo cáo đến thời điểm này đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội, tuyên truyền, phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội, 4 hướng dẫn, tiếp nhận các biểu mẫu triển khai tới các phường; thành lập 4 tiểu ban giúp Đại hội, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị (lần 1); tờ trình về việc triệu tập số lượng đại biểu dự Đại hội cấp quận; hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Thanh triển khai các bước, nội dung của Đại hội theo kế hoạch.
 
Đồng chí Ngô Mạnh Điềm – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phát biểu tại hội nghị
Đã có 3 ý kiến về căn cứ phân bổ đại biểu dự Đại hội; về việc chuẩn bị nhân sự; chủ đề Đại hội. Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã trao đổi những nội dung mà các đại biểu có ý kiến tại hội nghị và biểu quyết thống nhất: Triệu tập đại biểu dự đại hội MTTQ quận khóa IV nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 210 đại biểu; các thành viên tiểu ban giúp việc Đại hội hoạt động theo kế hoạch của tiểu ban hiệu quả; Ủy viên Ủy ban MTTQ quận nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị để góp ý chỉnh sửa; trong thời gian tới tập trung hướng dẫn Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Thanh và các công việc của Đại hội MTTQ Việt Nam quận theo kế hoạch.
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận kiện toàn 02 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam  quận là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi, Phó Chủ tịch Hội luật gia quận./.
Ngô Thanh Xuân – MTTQ quận Long Biên
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”