Lãnh đạo huyện Thanh Trì tham dự hội nghị đại biểu nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2020 tại các cụm dân cư

25/02/2020 - 03:58 PM
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01 /KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 30/01/2020 của UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP về việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, các thôn, làng, tổ dân phố đã tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân theo đúng yêu cầu nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra. Tham dự tại các thôn, tổ dân phố có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND,  UBND, MTTQ và lãnh đạo các xã, thị trấn.
 
Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền – UVTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy  phát biểu tại hôi nghị đại biểu nhân dân thôn Cổ Điển B, xã Tứ Hiệp
Nhằm đánh giá kết quả tổ chức và thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 và bàn các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện năm 2020, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong cộng đồng dân cư, tham gia bàn bạc, thực hiện quy định về nếp sống văn hóa, hành vi ứng xử văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội… xây dựng khu dân cư lành mạnh phát triển toàn diện bền vững. Huy động tiềm năng, trí tuệ của nhân dân tại cộng đồng dân cư phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền cơ sở giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, xây dựng tình đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, đẩy mạnh phong trào tự quản, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Hội nghị tại các thôn, làng, tổ dân phố đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp bàn các giải pháp đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, hành vi ứng xử văn hoá, giữ gìn trật tự đô thị, bàn biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ, giảm nghèo bền vững tại địa phương, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, TDP văn hóa gắn với mục tiêu xây dựng và giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền và MTTQ các cấp phát động, đăng ký các mô hình công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của đảng, tuyên truyền vận động nhân dân chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp trên thế giới trong đó có Việt Nam.
Các đồng chí lãnh đạo Ban thường vụ Huyện ủy tham dự trực tiếp tại các thôn, tổ dân phố phát biểu chỉ đạo, đánh giá cao Hội nghị đại biểu nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2020 đã bảo đảm tính thiết thực, thực sự phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư, khai thác tiềm năng trí tuệ của nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, xây dựng khối đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, giữ vững và nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí lên Quận theo Đề án được Thành phố phê duyệt, góp phần xây dựng huyện Thanh Trì ngày càng giàu đẹp văn minh và yêu cầu các xã, thị trấn với nội dung các ý kiến của các thôn, tổ dân phố đã bàn và biểu quyết sẽ chuẩn bị tốt các nội dung cho tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa cấp xã và ban hành Nghị quyết thực hiện trong năm 2020, các hội nghị hoàn thành trước 26/3/2020. Các đồng chí ghi nhận đến thời điểm hiện tại hệ thống chính trị các địa phương đã làm tốt công tác truyên truyền và hỗ trợ khẩu trang, xà phòng, nước sát khuẩn cho nhân dân trong phòng chống dịch Covid -19, thời gian tiếp theo cùng với sự quyết liệt của các cấp chính quyền, của cả hệ thống chính trị, đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, vận động xã hội hóa hỗ trợ vật dụng y tế cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó lưu tâm đến hộ có người người cao tuổi khó khăn, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển đảo năm 2020 hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao./.
 
Nguyễn Thị Thắm -  MTTQ huyện Thanh Trì
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019