Lễ Khai pháp khóa an cư Phật lịch 2564 - Dương lịch 2020

16/06/2020 - 01:06 PM
Y theo Luật Tạng Tỳ Ni, hàng năm đến mùa sen trong đầm nở là báo hiệu mùa An cư của hàng tăng sĩ đã về đến, trên khắp đất nước Việt Nam từ các nơi xa xôi hẻo lánh, từ thôn quê đến thành thị, các Tùng lâm thiền viện đều chuẩn bị cho chư tăng ni kết hạ đã trở thành nề nếp từ ngàn xưa theo lời Phật dạy.
Đây là nghi thức truyền thống của Phật giáo nhằm thúc liễm thân tâm, tịnh tu giới hạnh, tăng trưởng đạo lực.  Hàng năm GHPGVN thành phố Hà Nội đều tổ chức 3 tháng an cư kết hạ cho tăng ni, đây là 3 tháng cao điểm cho việc tu học. Ba tháng an cư iết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Tuệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.
PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung thăm và chúc mừng Lễ Khai pháp khóa an cư tại Trường hạ chùa Khê Hồi
An cư là pháp thực hành truyền thống của Tăng đoàn đệ tử Phật nhằm trau dồi, trưởng dưỡng đạo tâm, tiến tu Tam vô lậu học, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Chính vì lẽ đó, hàng năm hàng đệ tử xuất gia của Phật đều trở về thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh, phát huy trí tuệ trong ba tháng an cư, để ngõ hầu “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”. Trong ba tháng an cư chư Tăng Ni hạn chế mọi tiếp xúc bên ngoài, không bị ngoại duyên chi phối hay làm ảnh hưởng. Những hành giả xuất gia thực hiện phận sự an cư tinh tấn trong việc học pháp, hành pháp, nghiêm trì giới luật sẽ khiến cho công đức, giới hạnh, đạo lực tăng trưởng, xứng đáng là nơi nương tựa và là phước điền của hàng Phật tử tại gia.
Mỗi lần kết thúc khóa an cư, con dấu Pháp sẽ được đóng vào trong Luật tạng. An cư không chỉ là dừng chân ở một nơi để tránh dẫm đạp cỏ cây, côn trùng mùa sinh sôi, thể hiện lòng từ bi của Đức Thế Tôn mà còn để hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật dừng chân tại một nơi thích hợp nghiêm trì giới luật, tiến tu, tăng trưởng Đạo Tâm, tăng cường Đạo lực, thành tựu sự nghiệp tu hành, nhờ đó mà có năng lực hóa độ chúng sinh. Chính vì vậy truyền thống An cư có sức sống mãnh liệt đã trải qua trên 2.500 năm vẫn tồn tại và truyền thừa mãi mãi.
Năm nay, thực hiện Công văn hướng dẫn của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, các Trường hạ đồng loạt tổ chức Lễ Khai pháp khóa An cư Phật lịch 2564 - Dương lịch 2020. Được biết năm nay 1429 vị Tăng Ni sẽ an cư tại 18 điểm an cư trên toàn thành phố Hà Nội, chưa tính điểm an cư tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và chùa Quán Sứ - Trụ sở TƯ GHPGVN.
Theo sự chỉ dạy của Đức đệ Tam Pháp chủ, bậc đường chủ của các Trường hạ trong toàn thành phố, chương trình tu học tại các Trường hạ đã thống nhất khai giảng bộ kinh Thiền lâm bảo huấn.
Thu Vân

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019