Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy năm 2020

13/02/2020 - 03:29 PM
Chiều ngày 13/02/2020, tại phòng họp số 1 – UBND quận Cầu Giấy, đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy năm 2020.
Dự lễ ký kết có các đồng chí: Trần Thị Phương Hoa – TUV, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy; Phương Kiến Quốc – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận; Bùi Tuấn Anh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận; Nguyễn Thị Thanh  – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện Thường trực Quận ủy, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, y ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - xã hội HĐND quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các phường.
 
Đại diện 3 cơ quan ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2020
Năm 2019, Thường trực HĐND, UBND, y ban MTTQ Việt Nam quận đã tích cực, chủ động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp đã đề ra. Thường xuyên giữ các mối quan hệ với cơ quan, tổ chức có liên quan; luôn chủ động và tạo điều kiện thuận lợi để các bên liên quan triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Hoạt động phối hợp đi vào nề nếp, tạo chuyển biến tích cực trong mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, y ban MTTQ Việt Nam quận; tinh thần, trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp được nâng cao, cụ thể: Phối hợp tổ chức tốt các kỳ họp HĐND quận, đáp ứng yêu cầu, đảm bảo đúng quy định; tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP trước và sau kỳ họp đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật; tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng luật và phản biện xã hội; phối hợp chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc qua tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, tiếp nhận các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; Đặc biệt lần đầu tiên Thường trực HĐND quận phối hợp UBND quận tổ chức thành công phiên giải trình giữa hai kỳ họp về công tác gắn biển số nhà, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận; công tác PCCC tại các nhà chung cư trên địa bàn quận, đây là những nội dung thường xuyên, quan trọng được Quận ủy, HĐND, UBND quận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo 3 cơ quan đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2020, là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứu XIII, năm có nhiều  ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện chính trị quan trọng, thực hiện chủ đề “ Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, với phương châm: Phối hợp chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả, HĐND - UBND - y ban MTTQ Việt Nam quận xây dựng chương trình phối hợp công tác với các nhiệm vụ trọng tâm sau: Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng. Đặc biệt là công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; nâng cao chất lượng hoạt động Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng động; tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND quận.
Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Trần Thị Phương Hoa – TUV, Bí thư Quận ủy đánh giá cao kết quả chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND-Uỷ ban MTTQ quận năm 2019 và nhấn mạnh chương trình phối hợp công tác năm 2020 là nền tảng để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh nhằm thực hiện các Nghị quyết của Quận ủy, HĐND quận năm 2020. Đồng chí cũng mong muốn có được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Thường trực HĐND quận sự vào cuộc tích cực của MTTQ quận để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2020 và đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020-2025./.
Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019