Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến 12/5/2019

20/05/2019 - 09:59 AM
Ngày
 Tháng
Nội dung Thành phần Đơn vị chuẩn bị Địa điểm Phương tiện
Thứ Hai
06/5
8h00: Họp Ban dân vận Thành ủy Đ/c Nguyễn Lan Hương - CT   Ban Dân vận TU  
8h30: Đ/c Bí thư Đảng ủy cơ quan làm việc với Ban Tổ chức về rà soát quy hoạch bổ xung nhân sự quy hoạch Đảng ủy Đ/c Bùi Anh Tuấn – PCT TT,
Ban TC
  Phòng họp tầng 2  
10h00: Họp Văn phòng Đ/c Bùi Anh Tuấn – PCT TT,
Văn phòng
  Phòng họp tầng 2  
8h30: Tham gia đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND Thành phố tại huyện Sóc Sơn Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - PCT   Trụ sở HĐND – UBND huyện Sóc Sơn Đ/c Tuấn
7h00: Dự Tổng duyệt Đại hội đại biểu MTTQ huyện Mỹ Đức Đ/c Nguyễn Văn Chức –
Trưởng Ban DC-PL
  Hội trường UBND huyện Mỹ Đức Đ/c Phóng
14h00: Họp Ban DC-PL Đ/c Bùi Anh Tuấn – PCT TT,
Ban DC-PL
  Phòng họp tầng 2  
14h00: Làm việc với Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội về chương trình Sử thi Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung – PCT,
Ban TGĐN, VP, Đ/c Huệ
  Hội trường tầng 3  
13h30: Dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức Đ/c Nguyễn Hữu Trung Thành – Trưởng Ban TC   Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức Đ/c Mạnh
14h00: Dự giao ban DLXH Thành phố Đ/c Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban TGĐN   Tầng 3 Ban TG Thành ủy, số 219 Trần Phú, Hà Đông Đ/c Lập
 
Thứ Ba
07/5
 
 
 
 
 
 
 

Thứ Ba
07/5
7h00: Dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức Đ/c Bùi Anh Tuấn – PCT TT,
Lãnh đạo các Ban, VP
  Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức Đ/c Phóng
8h00: Dự buổi làm việc của Đ/c Hoàng Trung Hải – UV BCT, Bí Thư Thành ủy Hà Nội với Sở Tư Pháp TP Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - PCT   Hội trường tầng 3,
Sở Tư pháp TP, Số 221 Trần Phú, Hà Đông
Đ/c Mạnh
8h00: Tham gia đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND Thành phố tại huyện Gia Lâm Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - PCT   Trụ sở HĐND – UBND huyện Gia Lâm Đ/c Tuấn
8h30: Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện CVĐ “Người VN  ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của quận Tây Hồ Đ/c Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban TGĐN   Quận Tây Hồ Đ/c Lập
8h30: Dự hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTG ngày 27/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Nguyễn Văn Chức –
Trưởng Ban DC-PL
  Phòng 701, Trụ sở UBND TP  
14h00: Duyệt Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm Đ/c Nguyễn Lan Hương – CT,
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – PCT,
Lãnh đạo các Ban, VP
  Quận Bắc Từ Liêm Đ/c Lập
14h30: Họp Hội đồng tư vấn DC-PL; Hội đồng tư vấn tổng hợp và phân tích DLXH Đ/c Bùi Anh Tuấn – PCT TT,
HĐ tư vấn DC-PL, HĐ TV TH và PT DLXH, Ban DC-PL,
Ban TGĐN
  Phòng họp tầng 2  
14h00: Tham dự buổi làm việc của đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND Thành phố với Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - PCT   Phòng 210, Trụ sở Văn phòng HĐND Thành phố Đ/c Tuấn
Thứ Tư
08/5
8h00: Họp Ban Thường vụ Thành ủy Đ/c Nguyễn Lan Hương - CT   Thành ủy  
8h30: Họp Tiểu ban phục vụ Đại hội Đ/c Bùi Anh Tuấn – PCT TT,
Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung – PCT,
Các Đ/c Thành viên Tiểu ban phục vụ, Đ/c Huệ - kế toán
  Phòng họp tầng 2  
14h00: Họp 2 Tiểu ban phục vụ Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện CVĐ “Người VN  ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Thành phố Đ/c Nguyễn Lan Hương – CT,
Các thành viên tiểu ban, Ban TGĐN
  Phòng họp tầng 2  
13h30: Dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa Đ/c Phạm Ngọc Quỳnh - CVP   Hội trường lớn UBND huyện
 Ứng Hòa
Đ/c Tuấn
14h00: Tham gia đoàn giám sát số 1 của HĐND TP tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban DC-PL   Số 38 Tô Hiệu,
 Hà Đông
 
Thứ Năm
09/5
9h30: Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì Đ/c Nguyễn Lan Hương - CT   Huyện Thanh Trì  
7h15: Dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đ/c Bùi Anh Tuấn – PCT TT,
Đ/c Nguyễn Thượng Chung – Phó Trưởng ban TC
  Thành phố Đà Nẵng Đ/c Tuấn
7h30: Dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – PCT,
Lãnh đạo các Ban, VP
  Hội trường lớn UBND huyện
 Ứng Hòa
Đ/c Lập
8h30: Tham gia đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND Thành phố tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Thành phố Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - PCT   Phòng 210, Trụ sở Văn phòng HĐND Thành phố Đ/c Mạnh
8h00: Dự tập huấn Quy chế Dân chủ (cả ngày) Ban DC-PL   Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Số 220 đường Láng  
8h00: Tham gia đoàn giám sát số 1 của HĐND TP với UBND thị xã Sơn Tây Ban DC-PL   Số 1 Phó Đức Chính, Thị xã Sơn Tây  
14h00: Dự buổi làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội với Thường trực HĐND, UBND, BTT UB MTTQ Việt Nam TP Đ/c Nguyễn Lan Hương – CT,
Đ/c Phạm Hoàng Long –
Phó trưởng Ban DC-PL
  Phòng họp 209 trụ sở HĐND, UBND TP  
14h00: Duyệt Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – PCT,
Lãnh đạo các Ban, VP
  Trụ sở
Quận ủy Hoàng Mai
Đ/c Lập
14h00: Tham dự buổi làm việc của đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND Thành phố với Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - PCT   Phòng 210, Trụ sở Văn phòng HĐND Thành phố Đ/c Tuấn
13h30: Dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín Đ/c Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban TGĐN   Hội trường Huyện ủy - UBND huyện Thường Tín Đ/c Phóng
14h00: Dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức Đ/c Nguyễn Văn Chức –
Trưởng ban DC-PL
  Hội trưởng UBND huyện Mỹ Đức Đ/c Mạnh
Thứ Sáu
10/5
7h30: Dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín Đ/c Nguyễn Lan Hương - CT,
Lãnh đạo các Ban, VP
  Hội trường Huyện ủy - UBND huyện Thường Tín Đ/c Mạnh, Đ/c Tuấn
7h45: Dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Đ/c Bùi Anh Tuấn – PCT TT,
Đ/c Nguyễn Thượng Chung – Phó Trưởng ban TC
  Hội trường Trường Chính trị TP Đà Nẵng  
8h30: Duyệt Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – PCT,
Lãnh đạo các Ban, VP
  Trụ sở
Huyện ủy Thanh Oai
Đ/c Phóng
7h30: Dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung – PCT, 
Lãnh đạo các Ban, VP
  Hội trưởng UBND huyện Mỹ Đức Đ/c Lập
8h00: Dự tập huấn “Dân vận khéo”
(cả ngày)
Ban DC-PL   Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Số 220 đường Láng  
8h00: Tham gia đoàn giám sát số 1 của HĐND TP với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Ban DC-PL   Số 1 Quang Trung, Hà Đông  
14h00: Giao ban Ban Thường trực Ban Thường trực, TH   Phòng họp tầng 2  
14h00: Tham gia đoàn giám sát số 1 của HĐND TP với Công ty TNHH MTV ĐT phát triển Thủy lợi Hà Nội, Mê Linh, Sông Nhuệ, Sông Đáy, Sông Tích Ban DC-PL   Số 17 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm  
17h00: Đón Đ/c Bùi Anh Tuấn – PCT TT tại sân bay Nội Bài Đ/c Bùi Anh Tuấn – PCT TT,
Đ/c Nguyễn Thượng Chung – Phó Trưởng ban TC
  Sân Bay Nội Bài Đ/c Tuấn
Thứ Bẩy
11/5
7h00: Tham gia Đoàn Thành phố làm việc với Tỉnh ủy Bắc Ninh Đ/c Nguyễn Lan Hương - CT   Tỉnh Bắc Ninh  
Xe trực       Đ/c Chiến
Chủ Nhật
12/5
Xe trực       Đ/c Phóng
               

Download (KB)
lỊCH CÔNG TÁC KHÁC
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018