Liên hoa văn nghệ chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2019-2024

25/03/2019 - 05:47 PM
Chiều ngày 21 và sáng 22/3/2019, tại Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa – thể thao quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự Đại hội có 193 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân địa bàn quận. Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới và hiệu quả”, Đại hội đã có 7 tham luận của các đại biểu bổ sung, minh họa cho nội dung của Báo cáo Chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ IV trình trước Đại hội; Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, khoá V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 53 uỷ viên và Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã họp Hội nghị thứ nhất hiệp thương cử Chủ tịch, các PChủ tịch và UVTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019 – 2024. Bà Nguyễn Thị Thanh – UVTV, Chủ tịch MTTQ Việt Nam quận khóa IV tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch MTTQ quận khóa V. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XVII gồm 05 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.
Ngay tối 22/3, tại phường Dịch Vọng, MTTQ Việt Nam quận đã tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội, với 20 tiết mục xuất sắc được chuẩn bị  và lựa chọn rất công phu của mặt trận 8 phường và các tổ chức chính trị xã hội quận với tinh thần đem lời ca tiếng hát chào mừng thành công Đại hội MTTQ 
Việt Nam quận.
             Tiết mục tham gia của MTTQ phường Dịch Vọng Hậu
Tiết mục tham gia của Liên đoàn lao động Quận
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ V kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng mà Đại hội Đảng bộ lần quận Cầu Giấy lần thứ V đã đề ra và Chương trình thống nhất hành động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
                                                  Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”