Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm 2021

25/10/2021 - 06:17 PM
Sáng ngày 25/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc năm 2021 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến 3 điểm cầu. Dự và báo cáo viên lớp tập huấn ông Tiến sĩ Tạ Văn Sỹ - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Thành phần tham dự lớp học có các ông bà Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Quận, Thường trực Ủy ban Mặt trận 13 phường và các ông bà Trưởng Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn Quận.
Tiến sĩ Tạ Văn Sỹ - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Tại đây, các học viên đã được nghe Tiến sĩ Tạ Văn Sỹ - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam truyền đạt  những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc năm 2021 là cơ hội để  cán bộ MTTQ các cấp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, nhiệm vụ, mối quan hệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam với Đảng cộng sản Việt Nam; quan hệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam với Nhà nước với nhân dân với các tổ chức và ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp.. từ đó giúp cho mỗi cán làm công tác Mặt trận tự hoàn thiện và nâng cao hơn chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Góp phần của cả hệ thống chính trị  xây dựng Quận bắc Từ Liêm đô thị văn minh, giầu đẹp./.
Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020