Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác TTND, GSĐTCCĐ quận Hoàn Kiếm năm 2018

30/08/2018 - 09:02 AM

Sáng ngày 24/8/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng (TTND, GSĐTCCĐ) năm 2018 đối với hơn 200 vị là Ban Thường trực, cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và thành viên Ban TTND, GSĐTCCĐ 18 phường.

Đ/c Đỗ Xuân Lân - Tiến sỹ Luật, Vụ Trưởng, Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể Bộ Tư pháp truyền đạt tại lớp bồi dưỡng

Dự khai mạc có các đồng chí: Đỗ Xuân Lân - Tiến sỹ Luật, Vụ Trưởng, Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể Bộ Tư pháp; Trương Thị Thành Nhàn - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận; Lê Hồng Phú - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Nguyễn Văn Dũng - QUV, Chánh Văn phòng Quận ủy; Hoàng Hữu Tiến - Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy; Vũ Thị Hà - Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận; cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

Lớp bồi đưỡng đã được đồng chí Đỗ Xuân Lân - Tiến sỹ Luật, Vụ Trưởng, Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể Bộ Tư pháp truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác TTND, GSĐTCCĐ quận diễn ra trong 01 ngày đã được các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề rất thiết thực cho thực tiễn hoạt động công tác Mặt trận, TTND, GSĐTCCĐ hiện nay như: Những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Nội dung tổ chức và hoạt động của Ban TTND theo Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban TTND; Nội dung tổ chức và hoạt động Ban GSĐTCCĐ theo Luật Đầu tư công năm 2014 và Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

Lớp bồi dưỡng tiếp tục củng cố, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ MTTQ, TTND, GSĐTCCĐ nhiệm kỳ 2017-2019, đặc biệt là bồi dưỡng về kỹ năng làm việc, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban TTND, GSĐTCCĐ cũng như phối hợp thực hiện công tác hòa giải giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, TTND, GSĐTCCĐ nắm vững kiến thức để làm tốt công tác Mặt trận, TTND, GSĐTCCĐ tại cơ sở góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm ổn định, phát triển.

Quang Trọng - Ủy ban MTTQ quận

 

 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018