Lựa chọn nhân sự đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh cổ phần hóa

13/03/2020 - 11:44 AM
Ngày 13/ 3, Đoàn công tác số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đại hội đảng các cấp do đồng chí Nguyễn Lan Hương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tại Tổng Công ty Du lịch Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham gia đoàn kiểm tra còn có các đồng chí: Vũ Thu Hà – Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội; Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.
 
Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội Nguyễn Văn Dũng cho biết, Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, có 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó 7 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, 4 tổ chức cơ sở đảng trong công ty cổ phần và 1 tổ chức đảng trong doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài), với 23 chi bộ trực thuộc và tổng số 351 đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy về đại hội đảng các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Kế hoạch số 645-KH/ĐUTCT và các hướng dẫn để triển khai tới toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty cũng thành lập tiểu ban văn kiện, tổ giúp việc; chỉ đạo tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty vào ngày 28/2/2020, qua đó rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ.

Đến nay, toàn bộ 23/23 chi bộ trực thuộc Tổng Công ty đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đối với các chi, đảng bộ cơ sở đến nay đã xây dựng xong dự thảo văn kiện đại hội và tổ chức xin ý kiến đóng góp, đảm bảo xong trong tháng 3/2020. Công tác nhân sự cũng được các cấp ủy cơ sở tập trung thực hiện đúng quy trình, quy định, dự kiến cuối tháng 3/2020 các cấp ủy cơ sở sẽ trình Đề án nhân sự để Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty phê duyệt. Theo kế hoạch, đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty sẽ được tổ chức xong trước ngày 12/5/2020.

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã tập trung chỉ đạo xây dựng văn kiện đại hội, đảm bảo xong trước 20/3/2020 để gửi các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đóng góp ý kiến. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty cũng tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ khóa tới với 21 đồng chí, Ban Thường vụ 7 đồng chí.  Đảng bộ Tổng Công ty cũng dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 22/6/2020.

Đặc biệt, dự báo tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Trong đó, tại Châu Âu dự kiến đỉnh dịch vào cuối tháng 3. Nhân viên du lịch di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều với khách du lịch nên rất dễ nhiễm bệnh. Tổng Công ty đã phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí cho khách hàng và cán bộ công nhân viên để chủ động phòng bệnh.. Tổng Công ty cũng tăng cường đội ngũ giám sát nhân viên. Nếu nhân viên thuộc diện F2, F3 cũng tổ chức nghỉ cách ly để đảm bảo an toàn chung. Hiện tại, Tổng công ty vẫn đang tích cực tham gia các chương trình phòng chống dịch của Thành phố đồng thời, tập trung cải tạo trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, xây dựng các chương trình nghiên cứu, đào tạo nghề online nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Lan Hương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho rằng Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã triển khai thực hiện chỉ thị 35 và Kế hoạch 155 một cách nghiêm túc, bài bản được thể hiện bằng việc ban hành Kế hoạch của Tổng công ty rất sớm. Việc chỉ đạo tổ chức Chi Đảng bộ cơ sở trực thuộc có lộ trình cụ thể; Đại hội điểm có sự quan tâm, chỉ đạo thành công, Đại hội 23 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở đã được hoàn thành. Là một trong những đơn vị đã hoàn thành Đại hội chi bộ 100%. Đặc biệt là Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đang gặp những khó khăn kép đó là đang trong giai đoạn cổ phần hóa doanh nghiệp và bị ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình dịch bệnh Covid-19 vì thế doanh thu giảm, hoạt động khó khăn, đời sống của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong ngành rất khó khăn, Tổng Công ty cũng đã cố gắng chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh để bù đắp doanh thu của ngành cũng như trong khó khăn chung của TP.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty bám sát thực tiễn, nhất là diễn biến tình hình dịch, tập trung chỉ đạo, tổ chức đại hội 11 chi, đảng bộ cơ sở còn lại. Đặc biệt, với đặc thù Tổng Công ty không phải là đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, do vậy Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty có thể hoàn thành sớm hơn và để sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Tổng Công ty có thể triển khai ngay các hoạt động khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, cần động viên nắm chắc tình hình tư tưởng và ý thức chính trị của cán bộ Đảng viên trong Tổng Công ty.
Đồng chí Nguyễn Lan Hương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc
 
Trưởng đoàn công tác cũng lưu ý, cùng với tập trung chỉ đạo, tổ chức Đại hội đảng các cấp, trong thời gian này Tổng Công ty cần chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo và nâng cao trình độ nguồn nhân lực.

Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, Trưởng đoàn công tác đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty rà soát toàn bộ tình hình nhân sự, đảm bảo đúng quy trình, quy định và tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy. “Lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới phải đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu về chiến lược phát triển của Tổng Công ty, kể cả trong bối cảnh cổ phần hóa. Thực hiện tốt công tác lựa chọn cán bộ tham gia cấp ủy cũng nhằm khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức đảng trong doanh nghiệp”, đồng chí Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Việc thảo luận văn kiện Đại hội XIII đề nghị Tổng Công ty triển khai thực chất, không qua loa, hình thức. Tránh tình trạng giao cho một nhóm nòng cốt nghiên cứu để tham gia ý kiến mà phải mở rộng đối tượng để nghiên cứu, thảo luận và tham gia ý kiến vào văn kiện cho thật sự chất lượng.

Đối với văn kiện và báo cáo chính trị của Đảng bộ Tổng công ty Đại hội, yêu cầu xây dựng văn kiện nhiệm kỳ này đòi hỏi cao hơn, khó khăn hơn so với nhiệm kỳ trước. Quá trình xây dựng văn kiện cần bám sát thực tiễn, dự báo tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty, đồng thời đặt trong bối cảnh cổ phần hóa doanh nghiệp. Đối với công tác nhân sự của Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc, tiếp tục rà soát lại trong danh sách quy hoạch 11 đơn vị trực thuộc và Đảng bộ Tổng Công ty. Nếu còn trường hợp nào chưa được thẩm định quy hoạch thì phải thẩm định ngay.

Với tinh thần và quyết tâm chính trị, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cần tập trung tổ chức tốt Đại hội và lên các kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh khắc phục khó khăn trước mắt chứ không vì cổ phần hóa mà sao nhãng, băn khoăn.
Lê Phương
Các tin tức khác

Giao ban Công tác Mặt trận Quý I

27/04/2020 - 12.192 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín