Một số kết quả Mặt trận Tổ quốc các cấp Quận Long Biên thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

06/04/2021 - 03:44 PM
Trong những năm qua, cùng với sự chỉ đạo bài bản, quyết liệt của Quận ủy trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn thực hiện Chương trình số 01 của Quận ủy về "Đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên", MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở đã phối hợp giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Quận Long Biên.
Ngay từ đầu hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên chủ trì xây dựng kế hoạch giám sát, trong đó nêu rõ nội dung giám sát, đối tượng giám sát, phân công rõ đầu mối thực hiện giám sát đối với từng đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng được giám sát, đảm bảo không chồng chéo. Các năm tiếp theo phân công theo nguyên tắc hoán đổi các đơn vị, cá nhân được giám sát giữa các đơn vị đầu mối giám sát. Cùng với đó là tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát tới người đứng đầu các cơ quan đơn vị liên quan và các phường; Tổ chức tọa đàm kỹ năng giám sát, phương pháp, cách làm tới MTTQ, các đoàn thể chính trị quận, phường.
Đ/c Vũ Thị Thành – Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN quận phát biểu tham luận tại hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
MTTQ quận đã tổ chức hội nghị tọa đàm chuyên đề "Nâng cao chất lượng giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 gắn với giám sát, nhận xét đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp". Phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy và cấp ủy cơ sở cung cấp kế hoạch tu dưỡng cá nhân của cán bộ, đảng viên gửi tới các đơn vị đầu mối, niêm yết công khai để tiến hành theo dõi, giám sát.
Bằng cách làm đổi mới nội dung, hình thức giám sát qua quan sát công tác hằng ngày, qua trao đổi trực tiếp với cán bộ, đảng viên và thông qua các nội dung đăng ký tu dưỡng, MTTQ và các đoàn thể chính trị thuộc Quận, phường đã chủ động tiến hành giám sát đối với cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân gắn với thực hiện 02 Bộ quy tắc ứng xử do Thành phố ban hành. 3 năm qua, đã có 6.570 lượt cán bộ, đảng viên, công chức được giám sát; góp ý 1.054 lượt ý kiến. Cấp quận đã giám sát thường xuyên 527 lượt đối với 104 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, quận ủy quản lý đang công tác tại cơ quan Dân đảng, cơ quan UBND quận. Trong đó: MTTQ giám sát: 212 lượt người; Liên đoàn lao động: 61 lượt người; Hội CCB: 73 lượt người; Hội Phụ nữ: 119 lượt người; Quận Đoàn: 62 lượt người. Có 86 lượt cán bộ được góp ý với tổng số 59 ý kiến chủ yếu về kế hoạch tu dưỡng cá nhân, về phương pháp, hiệu quả công việc, về qui tắc ứng xử và thực hiện nội quy, quy chế cơ quan.
Cấp phường đã tổ chức giám sát đối với cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị phường. Kết quả: Có 245 lượt ý kiến/472 người được góp ý. Ban công tác Mặt trận tổ dân phố giám sát đối tượng: Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP, Trưởng ban công tác MT, kết quả Có 226 lượt ý kiến/521 người được góp ý.
Từ sự giám sát, góp ý trên nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã chuyển biến rõ nét về phương pháp làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo niềm tin trong Nhân dân.
Trong thực hiện nhiệm vụ, người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt từ quận tới các phường đã tăng cường kiểm tra hiện trường, sâu sát với cơ sở, nhất là trong chỉ đạo giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề dư luận xã hội phản ánh, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện tốt công tác tiếp dân, tổ chức đối thoại với các tổ chức, cá nhân để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo Nghị quyết 15 của Thành ủy. Nhiều mô hình, cách làm mới trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng được triển khai có hiệu quả, tạo ra sự thay đổi nhanh chóng khi cả hệ thống chính trị vào cuộc, tiêu biểu như phong trào tình nguyện vì môi trường, nhiều "tuyến đường nở hoa", vườn hoa, tiểu cảnh được cải tạo từ những điểm đổ rác sai quy định, những bức tranh tường được sáng tạo trên các tuyến đường đã tạo thành những nét đẹp, nổi bật trong không gian sống của khu dân cư, các điểm công cộng trên địa bàn; triển khai mô hình bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thân thiện, gần dân gắn với đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tỷ lệ giải quyết TTHC trả trước hạn được nâng lên, thái độ phục vụ của CBCC được Nhân dân đánh giá cao; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, đảm bảo an toàn trên địa bàn quận, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Ủy ban MTTQ VN quận Long Biên được khen thưởng tại hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2021
Qua thực tiễn thực hiện việc giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư, để nâng cao hiệu quả giám sát cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, MTTQ Việt Nam quận đề xuất một số giải pháp:  
Một là, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên;
Hai là, có các cơ chế để phát huy vai trò và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên và Nhân dân được phản ánh, báo cáo với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là ở cấp phường khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.
Ba là, các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa đến duyệt nội dung đăng ký của kế hoạch tự tu dưỡng cá nhân, tránh chung chung, dàn trải, chú trọng công tác tiếp nhận, lắng nghe ý kiến của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân để kịp thời phát hiện, xem xét, xử lý các trường hợp khi có biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, vi phạm các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.
Bốn là, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức giám sát, chủ động nắm bắt tình hình, mở rộng phạm vi công khai kế hoạch tu dưỡng cá nhân tại nơi cư trú để phát huy vai trò giám sát của cộng động dân cư.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quận Long Biên với quyết tâm mới, khí thế mới, sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả hơn nữa, góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để cùng với cả hệ thống chính trị quận ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, khẳng định vị thế của quận và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của thủ đô, đất nước trong giai đoạn mới./.
 
Ngô Thanh Xuân

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019