MTTQ HUYỆN ĐAN PHƯỢNG Tập huấn tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm

27/11/2018 - 08:59 AM
Sáng ngày 21/11/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư năm 2018.
          Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Xuân Chiển – UVTT, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Đặng Văn Hội – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các đoàn thể huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, phố, cụm dân cư trên địa bàn huyện.
 

Toàn cảnh hội nghị
 
Hội nghị nghe đồng chí Lê Xuân Chiển– UVTT, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố quán triệt những nội dung cơ bản thực hiện đề án 01(138) của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; kế hoạch số 233 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và công đồng dân cư. Trong đó, nhấn mạnh đối với MTTQ các cấp tập trung xây dựng kế hoạch triển khai đến các xã, thị trấn, các ban công tác Mặt trận; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, vận động Nhân dân với đa dạng các hình thức; phối hợp tổ chức ký cám kết tới các gia đình và xây dụng mô hình các khu dân cư có hòm thư tố giác tội phạm để thông tin phản ánh của nhân dân tới các cơ quan chức năng kịp thời xử lý. Phối hợp tổ chức rà soát, phân loại đối tượng phạm tội, đối tượng mắc các tệ nạn xã hội để hiệp thương phân công các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu, gia đình, dòng họ theo dõi, giúp đỡ.
 

Đ/c Lê Xuân Chiển– UVTT, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố
quán triệt tại hội nghị
          Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng – Đội phó đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Công an huyện phân tích về tình hình hoạt động của các đối tượng tội phạm hoạt động trên địa bàn huyện; trao đổi với lớp các hình thức tuyên truyền phòng, chống tội phạm và cảm hóa giúp đỡ người phạm tội tái hòa nhập công động. Đồng thời đưa ra các câu lạc bộ, mô hình hoạt động hiệu quả của các xã, thị trấn để tham khảo. Chú trọng là mô hình giúp đỡ tạo công ăn, việc làm cho đối tượng thực hiện xong hình phạt trở lại sinh hoạt với cộng đồng.
                                                      Hữu Mạnh - MTTQ huyện Đan Phượng

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”