MTTQ huyện Thường Tín tổ chức Đoàn Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của UBND xã Chương Dương.

18/06/2019 - 11:04 PM
Sáng ngày 17/6/2019, tại Phòng họp UBND xã Chương Dương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức Đoàn Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của UBND xã Chương Dương năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Tiến - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng đoàn Giám sát; các đại biểu thành viên đoàn giám sát; Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường tực Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo và thành viên UBND, cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân xã Chương Dương.
Ông Nguyễn Văn Tiến Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng đoàn Giám sát Kết luận tại hội nghị
 
Báo cáo của UBND xã Chương Dương nêu từ năm 2018 đến nay Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chương Dương đã chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo, điều hành giải quyết những khó khăn, vướng mắc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm so với những năm trước. Xã đã kịp thời triển khai, tổ chức tuyên truyền các văn bản của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; ban hành các văn bản thực hiện. Kiện toàn Tổ tiếp công dân, các tổ chức Hòa giải, bố trí phòng tiếp công dân, niêm yết nội quy, quy chế tiếp công dân. Tổ chức 78 buổi tiếp công dân. Đã tiếp 13 lượt công dân, lãnh đạo xã tiếp 5 lượt, bộ phận tiếp công dân của UBND xã tiếp 8 lượt công dân. Công tác tiếp công dân được tổ chức thực hiện đúng pháp luật.
UBND xã đã nhận 13 đơn, 12 đơn trực tiếp từ công dân, 1 đơn qua đường bưu điện. Qua phân loại có 2 đơn tố cáo, 11 đơn kiến nghị, phản ánh. Xã đang phối hợp các cơ quan chức năng của huyện giải quyết 2 đơn tố cáo; 11 đơn kiến nghị, phản ánh đã được giải quyết kịp thời, đúng quy định.
Sau khi nghe báo cáo của UBND xã, các thành viên Đoàn Giám sát nêu một số ý kiến về công tác tổ chức tiếp dân, trình tự thủ tục tiếp nhận đơn, phân loại đơn, thời gian giải quyết đơn thư theo quy định và kiểm tra sổ sách, phòng tiếp dân. Nghe lãnh đạo UBND xã giải trình.
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng đoàn Giám sát Kết luận: Đảng ủy, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Tổ tiếp dân xã Chương Dương đã làm tốt công tác chuẩn bị báo cáo, sổ sách, bố trí thành phần cán bộ tham gia làm việc với đoàn Giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Song nội dung báo cáo còn sơ sài, việc phân loại đơn, thư chưa sát, đúng nội dung. Thời gian tới cần huy động cả hệ thống chính trị ở địa phương vào cuộc; nắm trắc tình hình Nhân dân; kịp thời giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế đơn thư vượt cấp. Kiện toàn Tổ tiếp dân đầy đủ thành phần, xây dựng Quy chế làm việc, lịch tiếp dân, Kế hoạch đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân. Công khai niêm yết các văn bản quy định, lịch tiếp công dân. Củng cố tổ hòa giải, chú trọng công tác hòa giải các tranh chấp ngay từ cơ sở. Xin ý kiến UBND huyện về những vụ khiếu kiện khó. Bố trí cán bộ tiếp công dân có năng lực, đảm bảo phẩm chất, đạo đức. Đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp công dân. Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của Bà Mơ, Ông Bằng, Ông Vũ. Làm tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân dẫn đến ổn định chính trị địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.
Lê Đức Anh - Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín
Các tin tức khác

Giám sát tốt thì phản biện tốt

09/10/2019 - 33 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018