MTTQ quận Cầu Giấy tham gia xây dựng Chính quyền tại kỳ họp thứ 18 tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

15/03/2021 - 10:00 AM
Chiều ngày 12/3/2021, tại Hội trường UBND quận Cầu Giấy, HĐND quận tổ chức kỳ họp thứ 18 tổng kết hoạt động HĐND các cấp quận Cầu Giấy khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Quận. Tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh – UVTV – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận thông báo kết quả tham gia xây dựng Chính quyền nhiệm kỳ 2016-2021.
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, với những khó khăn, thách thức, đặc biệt năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19. MTTQ quận đã chủ động, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. MTTQ và các tổ chức thành viên từ quận tới phường đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy dân chủ tham gia xây dựng Chính quyền nhằm đóng góp cùng Đảng bộ, Chính quyền thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, Thủ đô đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Đ/c Nguyễn Thị Thanh – UVTV – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận phát biểu tại kỳ họp thứ 18 HĐND Quận
Hàng năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Quận đã ký chương trình phối hợp công tác với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Quận; với các tổ chức thành viên. Đã phối hợp với UBND quận xây dựng, triển khai và hướng dẫn các phường tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, tiếp tục tổ chức nhân rộng các mô hình. Tuyên truyền vận động Nhân dân tổ chức tang tiết kiệm, văn minh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín; khuyến khích việc hỏa táng, tạo nếp sống văn minh trong việc tang tại cộng đồng dân cư; tỷ lệ số ca thực hiện hỏa táng luôn đạt từ 84% đến trên 90%. Tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân” gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam tại 100% khu dân cư trên địa bàn quận tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong giai đoạn mới, tổng kết cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp quận cùng các tổ chức thành viên đã vận động được 3.749.006.000 đồng. Từ nguồn quỹ vận động đã hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nhà ở, tư liệu sản xuất, khám chữa bệnh... với tổng số tiền 4.734.253.000 đồng giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của quận. Từ năm 2017 đến nay quận không còn hộ nghèo, năm 2020 không còn hộ cận nghèo. vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” (trước đây là quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”). Trong 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020, toàn quận đã vận động ủng hộ được 8.861.741.000 đồng (Đứng trong top đầu về kết quả vận động của Thành phố). Hàng năm, Ủy ban MTTQ quận tổ chức sơ kết cuộc vận động và biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân đã thực hiện có hiệu quả công tác vận động và ủng hộ quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam”. Các năm UBMTTQ Việt Nam quận đều được UB MTTQ Việt Nam thành phố khen; Năm 2019 và 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận được Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen trong công tác vận động ủng hộ quỹ. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tới đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp; Tuyên truyền kết quả chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2019, năm 2020; Tuyên truyền và phổ biến kiến thức về quyền lợi người tiêu dùng và Luật “Bảo vệ người tiêu dùng”.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, ngoài các cuộc vận động thường xuyên, MTTQ  các cấp quận cùng với các tổ chức thành viên tuyên truyền thực hiện các cuộc vận động khác, cụ thể: Vận động ủng hộ “Hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập nặm, hạn hán, thủy sản chết hàng loạt” năm 2016. Cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân quận Cầu Giấy đã quyên góp ủng hộ được 236.185.000 đồng. Vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam, Trung bộ bị thiệt hại do bão số 12 gây ra năm 2017. Với tinh thần đoàn kết, “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, đã tích cực hưởng ứng, quyên góp ủng hộ được 2.856.547.500 đồng. Vận động ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do bão lũ Năm 2016 và năm 2020, vận động ủng hộ với tổng số tiền 11.483.426.000 đồng. Với tinh thần trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy đã phần nào hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra, khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Chung tay cùng Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội phòng chống dịch bệnh Covid-19, toàn quận đã tiếp nhận ủng hộ trong công tác phòng chống Covid 19 với tổng số tiền 5,1 tỷ đồng: Tiền mặt: 1.776.917.000 đồng; 248,148 tấn gạo và các nhu yếu phẩm khác như mỳ tôm, trứng, dầu ăn, nước mắm. Trong đó MTTQ các cấp quận đã triển khai vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 được 1.336.167.000 đồng và các nhu yếu phẩm quy ra tiền 3.407.490.000 đồng. Đã tổ chức hỗ trợ 9.904 lượt trường hợp có khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid - 19 tiền mặt và các nhu yếu phẩm với tổng số tiền 4.309.414.000 đồng. MTTQ quận đã phối hợp với Chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
 Trong nhiệm kỳ 2016-2021, MTTQ các cấp quận đã tổ chức 132 hội nghị phản biện xã hội và góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Hàng năm, Ủy ban MTTQ quận và các phường phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân. Ban Thường trực MTTQ quận đã tổ chức 6 đoàn giám sát độc lập đồng thời tham gia cùng các đoàn giám sát của HĐND quận giám sát về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường tăng cường giám sát UBND các phường thực hiện các chính sách có liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; giám sát quá trình thực hiện các công việc liên quan đến đời sống dân sinh; việc thực hiện thu, chi các quỹ do Nhân dân đóng góp; việc thực hiện cải cách hành chính... MTTQ các cấp quận đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện kiện toàn Ban công tác Mặt trận theo mô hình 01 chi bộ, 01 ban công tác Mặt trận và 01 tổ dân phố. Kết quả đã kiện toàn sáp nhập từ 235 thành 214 Ban công tác Mặt trận, 205/214 đồng chí Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận. Ban Thanh tra nhân dân các phường đã tham gia giám sát 1.225 vụ việc; phối hợp giám sát 665 vụ về các lĩnh vực: Trật tự xây dựng, quản lý đất đai, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giải phóng mặt bằng.... Tất cả các vụ việc đã được kiến nghị UBND phường và các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát được 248 công trình, dự án; phát hiện 33 công trình, dự án vi phạm và đã được khắc phục. Thông qua tổng hợp kiến nghị cử tri và ý kiến của Nhân dân, qua thực hiện chương trình phối hợp công tác, để phát huy vai trò của MTTQ các cấp, các đoàn thể Nhân dân tham gia xây dựng Chính quyền, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận tiếp tục đề nghị chính quyền Quận quan tâm giải quyết một số vấn đề sau: Tiếp tục có các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác quản lý trật tự và văn minh đô thị; đặc biệt là giải quyết kịp thời các vi phạm đô thị, giảm thiểu tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đảm bảo an toàn giao thông, chỉ đạo các phường xây dựng phương án giao thông trong các khu đô thị đề nghị thành phố phê duyệt; Tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và quản lý các tòa nhà chung cư; kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, các điểm ô nhiễm môi trường; có các biện pháp để bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, phòng chống dịch bệnh nhất là dịch sốt xuất huyết và Covid-19; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước và phát huy giá trị của các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn quận; công tác quản lý tài chính, phòng chống cháy nổ tại các di tích.
Với những kết quả đã đạt được trong công tác tham gia xây dựng Chính quyền nhiệm kỳ qua. MTTQ quận tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Chính quyền vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn quận.
MTTQ quận Cầu Giấy
 
 
 
 
 

 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019