MTTQ quận Hoàng Mai triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

04/11/2014 - 09:06 AM

Thiết thực kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014); thực hiện hướng dẫn của Ủy ban MTTQ TP về việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (KDC); sáng ngày 03/11/2014, tại trụ sở Quận ủy, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị triển khai về nội dung này.Tham dự hội nghị có ông Đinh Văn Long – Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; các ông (bà) trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ 14 phường.

Tại đây, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ quận đã hướng dẫn Uỷ ban MTTQ các phường về nội dung, hình thức và các biện pháp cụ thể để thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC một cách trang trọng vui tươi, là chất keo gắn kết cộng đồng, khơi dậy, nhân rộng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương trợ, đoàn kết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công".

Theo đó, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC sẽ có các nội dung chính như: Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn với những kết quả của nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền về việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đánh giá kết quả cuộc vận động (CVĐ): “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” năm 2014; thực hiện năm trật tự văn minh đô thị 2014 và bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng CVĐ trong năm 2015 gắn với xây dựng đô thị văn minh. Tại Ngày hội, Ban Công tác Mặt trận các KDC cũng sẽ biểu dương khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu năm 2014. Đồng thời, tổ chức các hoạt động như: Trao nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nghèo; tổ chức vệ sinh môi trường, sinh hoạt văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương…

Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020