MTTQ quận Long Biên giám sát thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ , NQ 15 của HĐND thành phố Hà Nội tại phường Gia Thụy

25/08/2021 - 08:55 AM
Thực hiện kế hoạch số 53/KH-MTTQ-BTT ngày 06/8/2021 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, Quyết định số 42/QĐ-MTTQ-BTT ngày 20/8/2021 về việc thành lập Đoàn giám sát thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Sáng ngày 24/8/2021, đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, trưởng đoàn giám sát, các đồng chí thành viên Đoàn, đã tổ chức giám sát theo quyết định số 42/QĐ-MTTQ-BTT tại phường Gia Thụy, dự và chỉ đạo giám sát có đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên; đại biểu phường có đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh – Bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, cán bộ tham mưu thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.
 
 Đ/c Ngô Mạnh Điềm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo buổi giám sát
 
Tại buổi làm việc thay mặt lãnh đạo phường, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đã báo cáo làm rõ những kết quả đã đạt đượ trong việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố Hà Nội; phường đã chủ động, linh hoạt và kịp thời triển khai các văn bản, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phân công trách nhiệm cụ thể cho MTTQ, các đoàn thể phụ trách các tổ dân phố, UBND phường tập trung hướng dẫn tổ dân phố rà soát, lập danh sách, hoàn thiện hồ sơ và tiếp nhận, xét duyệt theo quy định. Tính đến ngày 22/8/2021, phường đã tiếp nhận tổng số 273 hồ sơ đề nghị hỗ trợ của lao động tự do, 12 hồ sơ của hộ kinh doanh, chỉ đạo trạm y tế phối hợp với phòng y tế rà soát, thực hiện hỗ trợ 21 trường hợp F0, F1 hoàn thành cách ly y tế. Đặc biệt, phường đã chủ động chuẩn bị kinh phí, thực hiện chi trả hỗ trợ cho đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội và hộ cận nghèo theo nghị quyết 15/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội, hoàn thành xong trong ngày 23/8, là đơn vị hoàn thành sớm nhất công tác chi trả của quận, đảm bảo tiến độ hoàn thành trước 25/8 theo kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 15/8/2021 của UBND Thành phố Hà Nội.
Sau khi nghe báo cáo của phường, các thành viên đoàn giám sát đã xem xét văn bản chỉ đạo, triển khai, công tác tuyên truyền, hồ sơ, giám sát thực tế việc niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, nhà văn hóa các tổ dân phố, giám sát trực tiếp tới đại diện các đối tượng được chi trả theo Nghị quyết 15/NQ-HĐND. Đồng chí Vũ Thị Thành – trưởng đoàn giám sát đã đánh giá kết quả thực hiện của phường, nêu những vấn đề khó khăn, vướng mắc và hạn chế đề nghị phường tiếp tục quan tâm giải quyết trong thời gian tới để đảm bảo theo đúng quy định và tiến độ. Trên cơ sở những kiến nghị đề xuất của phường, đoàn giám sát sẽ hoàn thiện báo cáo để kiến nghị với UBND quận có những chỉ đạo, hướng dẫn giúp các phường trong quận triển khai thống nhất và thuận lợi.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực quận ủy ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của hệ thống chính trị phường, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng trong lãnh đạo, các ngành, đoàn thể, kết quả thể hiện rõ nét. Đánh giá về những vấn đề còn hạn chế, khó khăn, đồng chí Phó bí thư Thường trực đề nghị phường cần có các giải pháp để khắc phục những nội dung mà đoàn giám sát đã chỉ ra, tiếp tục đổi mới, thực hiện có hiệu quả hơn nữa, phấn đấu là phường hoàn thành sớm, đạt kết quả tốt nhất trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố.
Trong những ngày tới đoàn giám sát tiếp tục thực hiện theo kế hoạch giám sát và tổng hợp kết quả báo cáo MTTQ Thành phố, Thường trực quận ủy Long Biên ./.
 
Ngô Thanh Xuân
 
 
 
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020