MTTQ quận Long Biên phối hợp giám sát nhà tạm giữ, tạm giam Công an quận quí I năm 2021

12/03/2021 - 06:49 PM
Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động năm 2021, ngày 12/3/2021 Viện kiểm sát Nhân dân quận Long Biên phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an quận Long Biên.
Tham dự đoàn kiểm sát có ông Nguyễn Viết Cường – Phó viện trưởng Viện kiểm sát quận, trưởng đoàn; ông Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; 06 Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên theo quyết định, Trưởng nhà tạm giữ, lãnh đạo đội Hỗ trợ tư pháp Công an quận.
Tại các buổi kiểm sát sau khi nghe lãnh đạo đội Hỗ trợ tư pháp Công an quận Long Biên báo cáo tình hình kết quả việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an quận Long Biên. Theo phân công của trưởng đoàn các thành viên giám sát hệ thống sổ sách ghi chép theo mẫu, hồ sơ các đối tượng tạm giữ, tạm giam, giám sát trực tiếp các phòng tạm giữ, tạm giam, trích xuất 01 đối tượng tạm giữ, 01 đối tượng tạm giam lấy lời khai, kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm nhà bếp, khuôn viên nhà tạm giữ …
Các thành viên đoàn kiểm sát trao đổi những nội dung liên quan được phân công giám sát, trao đổi của lãnh đạo đội Hỗ trợ Tư pháp, phát biểu trao đổi, tiếp thu của đồng chí Phó trưởng Công an quận, Trưởng nhà tạm giữ
Đồng chí trưởng đoàn phát biểu kết luận: đánh giá chung, nhà tạm giữ Công an quận thực hiện tốt theo quy định, hướng dẫn hiện hành đối với người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù và khắc phục tốt các kiến nghị của đoàn kiểm sát tại kỳ kiểm sát lần trước; đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Nhà tạm giữ, các bộ chiến sỹ tiếp tục thực hiện tốt hơn Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và khắc phục một số tồn tại các thành viên qua giám sát đã nêu trong hồ sơ, sổ như thời gian, chữ ký của người đang bị tạm giữ, tạm giam và tách sổ cho mượn, cấp phát đồ dùng sinh hoạt cá nhân …./.
Ngô Thanh Xuân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019