MTTQ Quận Tây Hồ Triển khai Kế hoạch thực hiện bước 2 của Quy trình hiệp thương- giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận Tây Hồ, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

21/02/2021 - 04:07 PM
Ngày 19/02/2021, tại trụ sở quận Tây Hồ, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện bước 2 của Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận Tây Hồ, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Anh Tuấn Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Chủ tịch HĐND- chủ tịch ủy ban bầu cử quận; Nguyễn Anh Tuấn- Phó bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ; Đ/c Nguyễn Đình Khuyến- PBT QU- Chủ tịch UBND, PCT UBBC quận; Các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo Ban tổ chức Quận ủy, Phòng Nội vụ quận; ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận; Các vị là Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các phường và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.
Quang cảnh Hội nghị
Căn  cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất và văn bản của Thường trực HĐND quận về điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND quận sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Tây Hồ đã triển khai triển khai Kế hoạch thực hiện bước 2 của Quy trình hiệp thương; Giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các phường về cơ cấu, số lượng, thành phần người được giới thiệu thiêu ứng đại biểu HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Quận Tây Hồ đã phân bổ cho 34 cơ quan, đơn vị, tổ chức và các phường. Tổng số, các cơ quan, đơn vị, tổ chức sẽ được giới thiệu 68 người, (Trong đó: Quận ủy và các cơ quan của Đảng được giới thiệu 07 người; Chuyên trách HĐND: 02 người; lãnh đạo UBND quận: 02 người; các cơ quan nhà nước thuộc quận: 14 người;  Khối MTTQ và đoàn thể: 13 người; Lực lượng vũ trang (Công an, Quân đội) giới thiệu 04 người; Tôn giáo (Phật giáo, Thiên chúa giáo) 02 người; Tổ chức kinh tế: 02 người; Đơn vị sự nghiệp: 02 người; Tổ chức xã hôi: 02 người; Khối phường: 18 người). Với các cơ cấu định hướng đảm bảo đúng theo quy định. Cụ thể, Với tỷ lệ giới thiêu đại biểu nữ là đạt 52,94% (trên 35%); Trẻ 47,06% (trên 30%); Người ngoài đảng đạt 14,71% (trên 10%) và tái cử 41, 17% (trên 30%). Cơ cấu này đã được điều chỉnh sau khi tiếp thu ý kiến tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, điều chỉnh thành phần giới thiệu các phường đã có đủ cơ cấu đại diện cho cơ quan Đảng, Chính quyền và MTTQ phường; điều chỉnh đơn vị phân bổ đối với tổ chức kinh tế thành phần chuyển từ Ban quản lý chợ, sang phân bổ cho 01 doanh nghiệp; Điều chỉnh cơ cấu định hướng về đại biểu trẻ; người ngoài đảng; số lượng người giới thiệu cho chức xã hội và MTTQ- các đoàn thể cho phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị.
Tại Hội nghị, ông Đỗ Anh Tuấn, TUV- Bí thư Quận ủy- chủ tịch HĐND- Chủ tịch UB Bầu cử quận đã phát biểu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy về công tác cán bộ; Thường trực HĐND quận đã có sự trao đổi, thống nhất, tiếp thu các ý kiến của Ủy ban MTTQ quận đã văn bản điều chỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.
Đồng chí cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các phường được phân bổ giới thiệu người ứng cử phải thực hiện nghiêm túc các quy định tổ chức 03 Hội giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận; Các tổ chức đảng phải chủ động lãnh đạo công tác giới thiệu người ứng cử, đảm bảo giới thiệu người đủ tiêu chuẩn, đúng cơ cấu định hướng; Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận để thực hiện đúng các bước quy trình hiệp thương, trình tự, thủ tục và biểu mẫu và tiến độ thời gian… Đ/c cũng đề nghị Ban Thường trực phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn các đơn vị kỹ lưỡng, chi tiết để các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện tốt nội dung Giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phát biểu tiếp thu và kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Quang Đạo, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy và đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm đến tiến độ, và thông báo lịch tổ chức Hội nghị đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận phân công người dự để hướng dẫn, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, khoảng cách theo quy định phòng chống dịch Covid-19.
Nguyễn Thục Lương - Tây Hồ
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019