MTTQ Sơn Tây triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về tấm gương” Dân vận khéo” năm 2018.

09/08/2018 - 02:25 PM
Sáng ngày 7/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2018 tới các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường. Đồng chí Hà Việt Phong - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Thông qua cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” nhằm phát hiện, tôn vinh các tấm gương điển hình trong công tác dân vận; giới thiệu những kinh nghiệm tốt, các mô hình hay và những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong công tác vận động Nhân dân thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện dân chủ, chính sách, pháp luật của Nhà nước và một số quy định chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, công tác dân vận chính quyền; các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; các gương cán bộ điển hình làm công tác dân vận trên địa bàn thị xã… Qua đó, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng, tạo động lực để cán bộ trong hệ thống dân vận thị xã tiếp tục đổi mới sáng tạo trong công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Việt Phong khẳng định cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận. Để cuộc thi được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả cao, đồng chí đề nghị MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng trên địa bàn thị xã tích cực tuyên truyền, phổ biến kế hoạch này tới các tầng lớp Nhân dân; động viên Nhân dân tham gia viết về mô hình, điển hình, tấm gương “Dân vận khéo” và tuyển chọn các tác phẩm có chất lượng gửi để tham dự cuộc thi./.
MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”