MTTQ TP Hà Nội: Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị

11/04/2016 - 01:58 PM

Cùng với nhiều hoạt động của toàn Đảng, toàn dân trong cả nước và Thủ đô Hà Nội đã và đang tập trung đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, hướng tới kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 8/4/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 8/4/2016 của Bộ Chính trị (sau đây là gọi tắt là Chỉ thị 03) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống MTTQ các cấp TP.

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Ủy ban MTTQ TP

Đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thị Thanh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; GS.TS Phạm Ngọc Anh – Viện Trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí: Vũ Hồng Khanh – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP; Nguyễn Đức Thành – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP; Lê Thị Kim Oanh – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch, các đồng chí Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các quận, huyện, thị xã và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Thị Thanh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Ủy ban MTTQ TP. Theo đó, nhận thức tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 20-KH/TU của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, MTTQ các cấp đã cùng các tổ chức thành viên có những biện pháp, kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo chủ đề từng năm, gắn với các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước, của Thủ đô; gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hình thức tuyên truyền phong phú: Cổ động trực quan, tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh. Phối hợp với các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng và tập trung mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các chỉ thị, văn bản, biểu dương các điển hình trong việc học tập Bác trên Bản tin “Dân chủ và Đoàn kết”, trên Website của Ủy ban MTTQ Thành phố.

    Ngoài hình thức tuyên truyền trực quan, Ủy ban MTTQ các quận, huyện, thị xã phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức Hội nghị tọa đàm, chương trình thơ ca, biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức các chuyến đi về nguồn, tham quan các di tích lịch sử gắn với thân thế, sự nghiệp và quá trình hoạt động của Bác; gắn kết việc tổ chức học tập chuyên đề với chiếu phim tư liệu về Bác; chú trọng công tác giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ, xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong MTTQ các cấp của Thành phố…

MTTQ TP tổ chức các hoạt động tuyên truyền việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt  Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Đưa nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nền nếp;  hướng dẫn MTTQ các cấp đưa nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  theo chủ đề từng năm vào chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ MTTQ cơ sở. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức, cá nhân. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, đội ngũ cán bộ Mặt trận và đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã nhận thức ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày được chú trọng và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng đã thẳng thắn nêu rõ những mặt hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới như: công tác lãnh đạo chỉ đạo có lúc, có nơi còn chưa đúng mức; chưa chú trọng công tác kiểm tra; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn còn mang tính dập khuôn, chung chung, chưa gắn được nhiều với tình hình cụ thể của đơn vị nên chất lượng học tập và làm theo chưa toàn diện; việc biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục…

5 ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị đã minh chứng rõ nét hơn bản báo cáo đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thanh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của hệ thống MTTQ các cấp TP. Đồng tình với những đánh giá thẳng thắng, nghiêm túc về những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Chỉ thị 03 mà Ủy ban MTTQ TP đã đề ra, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, MTTQ các cấp TP Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhtrong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành các nội dung, tiêu chí thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong hệ thống MTTQ; gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với  thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong hệ thống MTTQ các cấp Thành phố trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân… Đồng chí tin tưởng rằng với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trong hệ thống MTTQ Thủ đô trong thời gian tới sẽ tiếp tục thu được hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đồng chí Vũ Hồng Khanh – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP phát biểu tại hội nghị  

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Thị Thanh và kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Khanh – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP nhấn mạnh: Với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, nhất định Chỉ thị của Bộ Chính trị sẽ được các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện có kết quả tốt. Mỗi cán bộ Mặt trận thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh sẽ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại mà trước mắt là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã trao thưởng cho 31 tập thể và 31 cá nhân điển hình tiên tiến trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Diệu Hương

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019