MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ tích cực chủ động tham gia vào công tác bầu cử

02/04/2021 - 05:46 PM
Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hôi khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với cả hệ thống chính trị trong huyện, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện Chương Mỹ đã tích cực chủ động triển khai các bước, các quy trình công việc trong công tác bầu cử đảm bảo thời gian, quy định với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị thông báo và hướng dẫn các tổ chức, cơ quan đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện (ngày 23/2)
 
Ngay sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, MTTQ Việt Nam huyện đã cụ thể hóa bằng các văn bản, kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới các tổ chức thành viên và MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn. Cùng với tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hướng dẫn chi tiết, cụ thể về quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng ứng đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ với quy trình 5 bước và 3 lần hiệp thương. 
Mặc dù thực hiện các nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện các bước trong Quy trình hiệp thương đảm bảo thời gian quy định và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ngay sau khi tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (8/2/2021) thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chương Mỹ là 83 người. Trong đó, Khối cơ quan đảng: 08 đại biểu; Khối cơ quan Nhà nước huyện: 12 đại biểu; MTTQ và các đoàn thể huyện: 07 đại biểu; Lực lượng vũ trang huyện: 2 đại biểu; Tổ chức xã hội huyện: 6 đại biểu; Tổ chức kinh tế: 6 đại biểu; Đơn vị sự nghiệp: 22 đại biểu; Đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn: 20 đại biểu. Ngày 23/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị thông báo và hướng dẫn các tổ chức, cơ quan đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chương Mỹ khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (ngày 8/2)

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (ngày 18/3)
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử từ Ủy ban bầu cử huyện, phòng Nội vụ huyện bàn giao. Trong đó, 83 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện. 1.790 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.
Đến nay, trên địa bàn huyện đã hoàn thành bước 3 tổ chức xong bước hội nghị hiệp thương lần thứ 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định và đang triển khai bước 4, tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người ứng cử. Để thực hiện tốt công tác này, trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị hướng dẫn tới MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong huyện, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có người ứng cử và MTTQ các xã, phường ngoài huyện có người ứng cử đang sinh sống trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Bước này được thực hiện từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021. Qua đó nhằm nắm bắt kịp thời ý kiến của cử tri, làm cơ sở trình đại biểu cho ý kiến tại Hội nghị hiệp thương lần ba (bước 5 trong Quy trình Hiệp thương) để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thời gian từ ngày 14/4 đến 18/4/2021.
Cùng với triển khai nghiêm túc các bước trong Quy trình hiệp thương, MTTQ Việt Nam huyện cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử tới các lớp nhân dân trên địa bàn huyện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân chờ đón ngày hội lớn của đất nước. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch và thành lập 3 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các xã, thị trấn; Phối hợp nắm tình hình tư tưởng nhân dân và tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Trong thời gian tới với khối lượng công việc rất nhiều, như: Sau khi hoàn thành bước 4 tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã thực hiện bước 5 tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3; Tiếp sau đó là tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; tham gia kiểm tra giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri, việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử...
Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và cả hệ thống chính trị cùng sự quyết tâm cao, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện sẽ diễn ra thành công, an toàn hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân; thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân nhằm xây dựng cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương do nhân dân làm chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.
Hoài Lưu
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019