Mỹ Đức tổ chức Hội nghị rà soát, thẩm định Danh sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

21/09/2021 - 07:53 PM
Sáng ngày 21/9, tại Huyện ủy Mỹ Đức, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Phòng Lao động thương binh và xã hội (LĐTBXH) huyện tổ chức Hội nghị rà soát, thẩm định danh sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trịnh Xuân Hương - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Trần Ngọc Nghìn - Trưởng Phòng LĐTBXH huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và cán bộ, lãnh đạo Phòng LĐTBXH huyện.\
Đồng chí Trịnh Xuân Hương - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai nội dung hội nghị
Tại Hội nghị đồng chí Trịnh Xuân Hương - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai một số nội dung được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND thành phố về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19; Công văn số 1371/MTTQ-BTT ngày 09/9/2021 về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố; Công văn số 1386/MTTQ-BTT ngày 19/9/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội về việc rà soát danh sách và triển khai hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố; Công văn 5184/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 14/9/2021 của Sở LĐTBXH Thành phố về hướng dẫn một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện hỗ trợ lao động tự do khó khăn do Covid-19; Công văn số 62/MTTQ-BTT ngày 10/9/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố.
Tại hội nghị, các đồng chí đã tiến hành xem xét đơn xin hỗ trợ, ngành nghề, công việc, hoàn cảnh của các đối tượng được Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đề nghị hỗ trợ và thảo luận những trường hợp người lao động không đủ điều kiện để nhận hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố. Sau đó, hội nghị đã thống nhất xét duyệt và chốt danh sách tổng số 3.853 đối tượng để đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố hỗ trợ theo văn bản 1371/MTTQ-BTT ngày 09/9/2021.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận những cố gắng của hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở trong thời gian qua, mặc dù thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ nhưng vẫn hoàn thành việc rà soát theo tiến độ. Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp chặt chẽ với Phòng LĐTBXH huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đảm bảo đúng quy định và kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng  trong lúc khó khăn.
                                 Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020