Mỹ Đức tổ chức sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

08/06/2020 - 07:14 PM
Sáng ngày 08/6/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức tổ chức kỳ họp thứ IV Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2019-2024 để sơ kết Công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, kiện toàn bổ sung chức danh Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024.
Dự hội nghị có các đồng chí: lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tổ chức Huyện ủy, các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024; đồng chí Lê Hoàng Anh -  Bí thư Đảng ủy xã An Tiến nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trịnh Xuân Hương - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện.
Tại kỳ họp, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức đã tiến hành hiệp thương cử bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với đồng chí Lê Hoàng Anh; chức danh Uỷ viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với đồng chí Nguyễn Thị Hồng và tặng hoa chia tay 02 vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam  huyện nghỉ hưu theo chế độ.
Hội nghị được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trình bày báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và 07 tham luận của các đại biểu về dự hội nghị. Theo đó, từ đầu năm đến nay MTTQ huyện đã ban hành 01 Chương trình, 15 Kế hoạch, 04 Hướng dẫn nhằm chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, đồng thời tập trung tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với chủ đề năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp huyện Mỹ Đức”. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức chương trình chăm lo Tết cho người nghèo, tặng 1.307 suất quà trị giá trên 500 triệu đồng; phối hợp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho 28 hộ nghèo trị giá 1 tỷ 110 triệu đồng; Vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 được 3,6 tỷ đồng, đã phối hợp rà soát hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 kết quả toàn huyện đã tiến hành giải ngân xong tiền hỗ trợ đối với 04 đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, Người có công với cách mạng, Đối tượng BTXH đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, đến nay, có 23.614 người đã được nhận chi trả hỗ trợ với tổng số tiền 27.093.750.000 đồng. Qua công tác nắm bắt dư luận xã hội, nhìn chung dư luận nhân dân trên địa bàn huyện rất vui mừng, phấn khởi khi nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội. Dư luận mong muốn việc rà soát, thống nhất danh sách đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ cần tiếp tục sớm thược hiện và có sự giám sát chặt chẽ của MTTQ và các cơ quan chức năng.
Công tác xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều tiến bộ, đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020; triển khai thực hiện tốt Đề án 22 - 212 về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”, phối hợp hòa giải thành 39/45 vụ, đạt 86,7%; tổ chức được 108 hội nghị phản biện đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp với 4.557 lượt người tham dự, có 668 lượt ý kiến. Các Ban Thanh tra nhân dân đã giám được 49 cuộc, trong đó phát hiện 01 vụ vi phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 22 vụ, số vụ được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 18 vụ. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tích cực giám sát các dự án trên địa bàn về tiến độ thi công, chất lượng công trình, với 43 cuộc giám sát, phát  hiện 3 trường hợp vi phạm. Nhóm nòng cốt hoạt động đạt kết quả, 127 nhóm đã tổ chức 237 cuộc tuyên truyền với 23.571 lượt người dự. Trong đó tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh 156 cuộc, thông qua Ban điều hành và các nhóm nòng cốt trực tiếp tuyên truyền là 39 cuộc, thông qua tập huấn và hội nghị 22 cuộc và các hình thức khác 31 cuộc...
Đồng chí Trịnh Xuân Hương - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Hương – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị. Đồng chí đề nghị, thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện cần tập trung vào một số  nhiệm vụ sau: tuyên truyền cao điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai kế hoạch Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; triển khai Kế hoạch liên tịch giữa UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư gắn với sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức hội nghị tham gia đóng góp ý kiến phản biện xã hội vào Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của UBND huyện; phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện nhân dân huyện Mỹ Đức năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ cụ thể hóa triển khai thống nhất đồng bộ trong tổ chức nhân dân và thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, phấn đấu thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu trong năm 2020.
Nguyễn Hồng - Uỷ ban MTTQ huyện Mỹ Đức

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019