Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn

20/12/2019 - 05:47 PM
Sáng ngày 20/12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Ngô Sách Thực cùng các cụ, các vị trong các Hội đồng Tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 1.445 đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước. Tại Điểm cầu Hà Nội có: ông Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Ban Chủ nhiệm các HĐTV của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
 
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.
Khơi dậy kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên HĐTV
Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bao gồm: Hội đồng Tư vấn thuộc lĩnh vực Dân chủ và pháp luật; Hội đồng Tư vấn thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội; Hội đồng Tư vấn thuộc lĩnh vực Khoa học - Giáo dục và Môi trường; Hội đồng Tư vấn thuộc lĩnh vực Kinh tế; Hội đồng Tư vấn thuộc lĩnh vực Dân tộc; Hội đồng Tư vấn thuộc lĩnh vực Tôn giáo; Hội đồng Tư vấn thuộc lĩnh vực Đối ngoại và Kiều bào.
Báo cáo tổng kết hoạt động của các Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019 nêu rõ, thực hiện chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019, các chương trình phối hợp thống nhất hành động từng năm, Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn (HĐTV) đã chủ động phối hợp cùng Ban chuyên môn, bộ phận thường trực Hội đồng để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ tư vấn của từng Hội đồng. Nhiều thành viên của các HĐTV đã tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều ý kiến quan trọng về những nội dung có liên quan đến lĩnh vực của Hội đồng.
Các HĐTV là lực lượng nòng cốt tham gia các Hội nghị giám sát, phản biện, góp ý, nêu lên ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý vào các dự án luật như: Bộ luật Lao động; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Hình sự; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đất đai; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Giáo dục; Luật MTTQ Việt Nam; các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay;…
Nhiều thành viên của các HĐTV tuy tuổi cao nhưng với sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với xã hội và sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã phát huy, đóng góp trí lực, sức lực trong việc tư vấn giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao. Các ý kiến tham gia góp ý của các thành viên tư vấn chất lượng, hiệu quả, sâu sắc, có cơ sở lý luận và thực tiễn, do vậy nhiều ý kiến đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện của HĐTV.
Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã thẳng thắn đánh giá những mặt được, những khó khăn, hạn chế và đề ra giải pháp về tổ chức hoạt động của các HĐTV nhiệm kỳ tới.
Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm HĐTV về Văn hóa khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, cùng với việc đa dạng hóa các chương trình hành động, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã quan tâm và xác định HĐTV đóng vai trò nòng cốt trong góp ý và phản biện lại các văn bản quy phạm pháp luật, để khi ban hành sẽ sát với cuộc sống và đúng với mong muốn của nhân dân hơn nữa.
Kỳ vọng các HĐTV sẽ tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác Mặt trận, ông Nguyễn Túc mong nằng, trong nhiệm kỳ tới Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục khơi dậy kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên trong HĐTV cũng như tạo sự kết nối hơn nữa trong hoạt động của HĐTV.
Chia sẻ về hoạt động của HĐTV Dân chủ và Pháp luật khi tham gia các vụ việc giám sát cụ thể trong nhiệm kỳ, nhất là hoạt động giám sát tại cụm nhà chung cư 229 Phố Vọng vừa qua, Chủ nhiệm HĐTV Trần Ngọc Đường cho rằng, tiềm năng và sự nhiệt huyết của các thành viên trong hội đồng hiện nay rất lớn, chính vì vậy cần có nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa đối với việc tham gia vào các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các thành viên để vai trò của các hội đồng ngày càng mạnh mẽ, thực chất hơn nữa.
“Cần phát huy vai trò của thành viên HĐTV vào nội dung Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp Quốc hội và đẩy mạnh hoạt động phối hợp giám sát, phản biện mang tính xã hội với giám sát, phản biện mang tính quyền lực của cơ quan nhà nước”, GS.TS Trần Ngọc Đường kiến nghị.
Bày tỏ quan điểm của mình, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Phó Chủ nhiệm HĐTV Kinh tế cho hay, nhiệm kỳ qua Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã luôn quan tâm, phát huy hiệu quả 7 HĐTV, từ đó tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội.
Tuy nhiên theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, để phát huy vai trò tư vấn của các HĐTV, bên cạnh sự chủ động của mỗi Hội đồng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần “đặt hàng” các Hội đồng về những nội dung cần tư vấn, từ đó tập trung đi vào những vấn đề thiết thực, cụ thể liên quan mật thiết tới cuộc sống nhân dân, những bức xúc của nhân dân để tập trung giám sát, phản biện xã hội.
“Những ý kiến đóng góp của Hội đồng cần được phản hồi, vấn đề gì được tiếp thu hoặc không tiếp thu cần được trao đổi lại rõ ràng. Mặt trận phải theo dõi, đôn đốc, tránh tình trạng các cơ quan, tổ chức nói là tiếp thu nhưng thực tế không sửa đổi, bổ sung hoặc thực hiện”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh đề xuất.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019
Tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị, thay mặt các HĐTV của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, ông Phạm Ngọc Thảo - Chủ nhiệm HĐTV Dân chủ và Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho biết trong năm qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tư vấn 17 đợt giám sát, đã phản biện xã hội vào 8 dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố và 01 Đề án của UBND Thành phố. Để giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đạt hiệu quả tốt, HĐTV đã thực hiện các phương pháp cơ bản sau đây: Thường xuyên phối hợp với chính quyền, sở, ban, ngành chuẩn bị chu đáo trước khi phản biện; phát huy dân chủ, tổ chức đoàn khảo sát tại cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân; thống nhất nội dung của MTTQ trước khi tổ chức hội nghị phản biện; các thành viên Hội đồng tư vấn chuẩn bị tốt các văn bản, các bài tham luận; hội nghị phản biện xã hội có đối thoại trao đổi trực tiếp với HĐND TP, UBND TP các sở, ngành; tư vấn của HĐTV đã được Ban Thường trực MTTQ TP lựa chọn và hoàn thiện thành văn bản gửi UBND, HĐND; những ý kiến phản biện của MTTQ nhìn chung được được HĐND, UBND TP và các cơ quan TP ghi nhận và đánh giá cao. Nhiệm kỳ 2014-2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã thường xuyên quan tâm, kiện toàn 5 Hội đồng tư vấn (Tôn giáo, Dân chủ - Pháp luật, Văn hóa - xã hội, Kinh tế, Tổng hợp và phân tích dư luận xã hội) bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng và điều kiện hoạt động. Các hội đồng đã bám sát lĩnh vực, nội dung được giao để tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; chủ động tiếp thu, phản ánh kịp thời ý kiến của các tầng lớp nhân dân và tham gia tư vấn, đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo luật quan trọng của Nhà nước, thành phố; các chương trình an sinh xã hội...
Lựa chọn những người có tâm huyết, trách nhiệm, có tâm, có tầm
Đánh giá cao những kết quả đạt được của HĐTV Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, HĐTV từ Trung ương tới địa phương đã huy động được những thành viên có kinh nghiệm, trách nhiệm cao và tâm huyết với Đảng, với đất nước, với Mặt trận và Nhân dân, từ đó có nhiều ý kiến phản biện tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp thiết thực tới hoạt động của Mặt trận và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo.
“Trong 5 năm qua, mỗi thành viên trong HĐTV đã luôn gắn bó, chia sẻ cùng Ban Thường trực, cùng Mặt trận và có nhiều ý kiến góp ý thẳng thắn, chân thành, sâu sắc để Mặt trận các cấp hoàn thành nội dung 5 chương trình hành động đã đề ra. Đặc biệt là những đóng góp quan trọng của HĐTV đối với thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, hiện nay, vị trí, vai trò và nhiệm vụ của Hội đồng tư vẫn chưa được thể chế hóa một cách cụ thể, vì vậy một số mối quan hệ phối hợp đôi khi còn khó khăn. Bên cạnh đó còn chưa phát huy tốt tiềm năng về trí tuệ, nhiệt huyết, uy tín của các thành viên các Hội đồng tư vấn tại các cuộc họp; đặc biệt dự thảo các văn bản cần phản biện của Mặt trận chưa được chủ động xác định cụ thể trong chương trình công tác của HĐTV cũng như Ban Thường trực hàng năm nên thường xuyên bị động…
Nhắc tới những vấn đề đặt ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với hoạt động của HĐTV và để tiếp tục phát huy vai trò của mỗi thành viên trong Hội đồng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tiếp tục phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, uy tín của các thành viên HĐV đối với công tác giám sát và phản biện xã hội, bởi đây là kênh quan trọng để lãnh đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và có thêm nhiều ý kiến phản biện đóng góp vào nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần tích cực giúp Đảng, Nhà nước ban hành những quyết sách hợp với lòng dân.
“Cần phát huy vai trò, vị trí của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên để Mặt trận có thêm nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào xây dựng cơ chế chính sách liên quan tới lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước. Mặt trận cần đội ngũ tư vấn, chuyên gia trong bối cảnh tinh giản bộ máy, biên chế hiện nay”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị cần sớm kiện toàn HĐTV từ Trung ương tới địa phương và phải lựa chọn những người có tâm huyết, trách nhiệm, có tâm, có tầm để có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Bên cạnh đó, cần mở rộng phạm vi, đảm bảo điều kiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐTV để mỗi thành viên tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực tư vấn và chương trình hành động nhiệm kỳ, các kế hoạch công tác năm để tư vấn cho Ban Thường trực sát với yêu cầu và nhiệm vụ đề ra.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho hay: Tới đây Ban Thường trực sẽ tổ chức Hội thảo quy mô đề thảo luận chuyên đề một số nội dung có tính chất dài hơi, quan trọng, trọng tâm đối với công tác Mặt trận toàn khoá. Các Hội đồng tư vấn tổ chức sơ kết 6 tháng 1 lần với các địa phương thông qua hệ thống giao ban trực tuyến.
“Dù hoạt động ở lĩnh vực nào, các cụ, các vị và các đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, tâm huyết, kinh nghiệm của mình đối với MTTQ Việt Nam, để Mặt trận xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn.
Lê Phương

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019