Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

24/07/2019 - 01:42 PM
Sáng 24-7, ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt - Xô.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dự Đại hội. Dự Đại hội còn có 330 đại biểu chính thức tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, nhân sỹ trí thức, cá nhân tiêu biểu và đại diện MTTQ Việt Nam 30 quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cùng các đại biểu tham quan khu trưng bầy các ấn phẩm tuyên truyền

 
Trong buổi sáng, Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch với 15 vị đại biểu, gồm: Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và 13 vị đại biểu là đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận.
Toàn cảnh Đại hội
Đại hội cũng thống nhất mời hai vị đại biểu danh dự tham gia đoàn Chủ tịch, gồm: Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội; Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.  

Đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu tại Đại hội
Đại hội cũng thống nhất cử Thư ký đại hội; thông qua chương trình, quy chế đại hội, báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XVII; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII…

Đại hội thống nhất hiệp thương Đoàn chủ tịch
Tổng hợp ý kiến của các đại biểu tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XVII, hầu hết các ý kiến đều thống nhất với báo cáo. Các đại biểu thống nhất cho rằng, cần khẳng định rõ thêm vai trò của các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong việc đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Các đại biểu cũng nhất trí với 5 bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tế công tác Mặt trận; đồng thời đề nghị nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của chính quyền, sự tham gia phối hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân.

Đoàn Chủ tịch
Tại báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, các vị đại biểu đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ vừa qua. Các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới nhằm nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.
Đa số các đại biểu đều nhất trí với Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX. Các đại biểu cũng đánh giá: báo cáo ngắn gọn, xúc tích, có tính khái quát cao, thể hiện khá đầy đủ, toàn diện, nhận định về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ qua.
Cuối phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu đã tham luận về các chủ đề: “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” và “Phát huy vai trò của công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng trong hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở”; “Tuyên truyền vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống MTTQ Thành phố”
 Trong khuôn khổ Đại hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trưng bày nhiều hình ảnh hoạt động, các ấn phẩm tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận.
* Trước khi diễn ra Đại hội, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đã báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lê Phương

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 7.274 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín