Phản biện xã hội vào dự thảo Đề án “Phát triển Văn hóa - Thể thao trên địa bàn huyện Đông Anh, giai đoạn 2020 – 2025”

28/11/2019 - 02:31 PM
Sáng 26/11/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Đề án Phát triển Văn hóa – Thể thao trên địa bàn huyện Đông Anh, giai đoạn 2020 – 2025”.
Đến dự có Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Thành phố, Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa  - Thông tin và Thể thao Hà Nội; các đồng chí Trưởng, Phó Phòng thuộc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Về phía huyện có các đồng chí: Đỗ Ngọc Bích – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh; Nguyễn Thị Tám – UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo Huyện ủy – UBND huyện qua các thời kỳ.

Toàn cảnh hội nghị
 
Đề án “Phát triển Văn hóa – Thể thao trên địa bàn huyện Đông Anh, giai đoạn 2020 – 2025” được xây dựng nhằm hướng đến mục tiêu phát triển con người toàn diện về cả tinh thần và thể chất; bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của huyện Đông Anh. Tiến độ thực hiện dự án được chia làm 3 giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 với mức đầu tư trên 200 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu thực hiện việc xây dựng và duy trì bền vững các danh hiệu văn hóa; đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa; nâng cao chất lượng công tác gia đình trong giai đoạn mới; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; phát triển thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, các môn thể thao truyền thống và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế thể thao.

Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Thành phố, Nguyên PGĐ Sở Văn hóa  - Thông tin và Thể thao Hà Nội phát biểu ý kiến phản biện
 
Tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình và thống nhất cao về sự cần thiết của việc xây dựng và thực hiện Đề án. Bên cạnh đó, các đại biểu còn đề nghị Huyện cần đánh giá sâu hơn về thực trạng phong trào văn hóa thể thao trên địa bàn để đưa ra các giải pháp đầu tư và tổ chức thực hiện hiệu quả. Huyện cũng cần có định hướng đầu tư hình thành các trung tâm huấn luyện, trung tâm đào tạo bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, thể thao của Huyện và quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao có chuyên môn, nghiệp vụ cao để gây dựng phong trào từ cơ sở. Đặc biệt, cần lựa chọn các môn thể thao mũi nhọn phù hợp với con người và điều kiện phát triển của Đông Anh và đưa vào giáo dục tại các nhà trường.
Toàn bộ các ý kiến đóng góp vào Đề án của các đại biểu dự Hội nghị phản biện đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp và chuyển đến UBND huyện nghiên cứu, xem xét, bổ sung, chỉnh sửa nhằm hoàn thiện Đề án.

  Lưu Thoa – MTTQ Đông Anh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018