Quận Nam Từ Liêm tổ chức Tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Sáng ngày 23/10/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Huyện Thanh Trì tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng ngày 22/10/2018, tại hội trường UBND xã Duyên Hà, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội làm việc với MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng ngày 23/10/2018, tại phòng họp Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội làm việc với quận Cầu Giấy về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Huyện Quốc Oai duyệt công tác Đại hội MTTQ Việt Nam xã Ngọc Liệp

Sáng 19/10/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức duyệt công tác Đại hội MTTQ Việt Nam xã Ngọc Liệp (đơn vị làm điểm của huyện).

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày 17/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cầu Giấy tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (Khóa XI)

Sáng ngày 19/10/2018, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (Khóa XI); biểu dương các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu.

Huyện Thanh Trì tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng ngày 22/10/2018, tại hội trường UBND xã Duyên Hà, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội làm việc với MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng ngày 23/10/2018, tại phòng họp Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội làm việc với quận Cầu Giấy về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Huyện Quốc Oai duyệt công tác Đại hội MTTQ Việt Nam xã Ngọc Liệp

Sáng 19/10/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức duyệt công tác Đại hội MTTQ Việt Nam xã Ngọc Liệp (đơn vị làm điểm của huyện).

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày 17/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cầu Giấy tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (Khóa XI)

Sáng ngày 19/10/2018, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (Khóa XI); biểu dương các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu.

Huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng ngày 18/10/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”