Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng chính quyền thật sự vững mạnh
12/05/2010 - 35 lượt xem
Thực hiện Pháp lệnh số 34/2007 PL-UBTVQHK11, nghị quyết liên tịch số 09/NQLT; chỉ thị số 02/CT-TU ngày 7/10/2008 của Thành uỷ Hà Nội; Kế hoạch số 14/KH-MTHN ngày 8/10/2008 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND và UBND xã, phường, thị trấn năm 2008. Sau hai tháng triển khai và thực hiện đến nay đã có 577 xã, phường, thị trấn toàn thành phố tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản của TW, của thành phố và của các quận, huyện đến 5095 Ban công tác Mặt trận ở cơ sở.
Chi tiết
Phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng triển khai đề án 02 – 212
12/05/2010 - 40 lượt xem
Thực hiện kế hoạch của UBND và UBMTTQ quận Hai Bà Trưng về “Triển khai thực hiện đề án xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư năm 2010”, được sự nhất trí của Thường vụ Đảng uỷ, ngày 02/4/2010, Uỷ ban MTTQ phường Bách Khoa đã phối hợp với UBND phường tổ chức hội nghị tới 14 khu dân cư trong toàn phường.
Chi tiết
Quy chế phối hợp phản biện xã hội
12/05/2010 - 39 lượt xem
Quy chế phối hợp phản biện xã hội
Chi tiết
Tăng cường chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
12/05/2010 - 35 lượt xem
Thực hiện chương trình công tác năm 2009, ngày 03/11/2009, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội tổ chức khóa tập huấn cho 385 đồng chí là Trưởng ban Thanh tra nhân dân và Trưởng ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn thuộc 07 quận, huyện: Hà Đông, Thanh Oai, Chương Mỹ, Ứng Hoà, Mỹ Đức, Thường Tín và Phú Xuyên.
Chi tiết
Triển khai kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND phường bầu
12/05/2010 - 217 lượt xem
Ngày 16/10/2008 Ban chỉ đạo, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai pháp lệnh số 34, Nghị quyết liên tịch số 09 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Chỉ thị số 02 của Ban thường vụ Thành uỷ và kế hoạch số 14 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.
Chi tiết
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”