Phát huy vai trò của MTTQ các cấp quận Cầu Giấy trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

07/04/2021 - 05:00 PM
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong công tác bầu cử theo các quy định tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận đã triển khai, hướng dẫn các văn bản chỉ đạo tới MTTQ các phường. MTTQ tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; chủ trì tổ chức hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; chủ trì phối hợp với chính quyền phường tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức giới thiệu người ứng cử; chủ trì tổ chức các hội nghị cử tri để ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử. Cùng với đó là thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, phát động đợt thi đua thực hiện tốt các nội dung Mặt trận tham gia bầu cử gắn với nội dung thi đua thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021.
Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, theo quy định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường phối hợp với UBND cùng cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử. Việc tổ chức hội nghị được triển khai từ ngày 21/3 đến ngày 11/4, các Hội nghị bảo đảm dân chủ, khách quan, không phân biệt, thực hiện theo đúng luật và quy định về bầu cử. Trên địa bàn Quận tổ chức 89 Hội nghị cho 134 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (trong đó ứng cử Quốc hội: 37; HĐND tỉnh, thành: 18; HĐND quận, huyện: 69; HĐND xã: 10). Qua kết quả Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri, các ý kiến đóng góp cho các ứng cử viên trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, cởi mở, chân thành và bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên. Cùng với trách nhiệm của mình, Mặt trận các cấp Quận đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát việc ứng xử của các cơ quan, tổ chức, cá nhân với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để bảo đảm công bằng, công khai, không phân biệt đối xử; không đưa vào danh sách hiệp thương lần thứ ba những người ứng cử không đạt ít nhất 50% tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.
Một số hình ảnh các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm tại nơi cư trú đối với các ứng cử viên trên địa bàn Quận
Hội nghị tại phường Mai dịch

Cử tri phát biểu nhận xét đối với các ứng cử viên

Cử tri biểu quyết bày tỏ sự tín nhiệm đối với các ứng cử viên
 
Việc kiểm tra, giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Quận thời gian tới sẽ tập trung vào việc lập, niêm yết danh sách cử tri; lập, niêm yết danh sách những người ứng cử; tuyên truyền, vận động bầu cử; vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri; vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng; trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu; tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử. Bên cạnh việc tăng cường giám sát trực tiếp của cán bộ Mặt trận các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận cũng quan tâm, vận động nhân dân tham gia giám sát để cuộc bầu cử thật sự dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của Quận thời gian tới sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận, vận động nhân dân phát huy quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia bỏ phiếu, để cuộc bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Ủy ban MTTQ VN quận Cầu Giấy
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019