Phú Xuyên tập huấn hướng dẫn lấy ý kiến hài lòng của người dân về huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

09/09/2020 - 02:41 PM
Ngày 08/9/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn lấy ý kiến hài lòng của người dân về huyện Phú Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các, ngành, đoàn thể chính trị xã hội huyện và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện.
Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Ngọc Lan - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai kế hoạch và hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn huyện đối với kết quả xây dựng huyện Phú Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2020. Hướng dẫn đánh giá theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; hình thức lấy ý kiến và cách thức triển khai thực hiện… Việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân nhằm khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc công nhận, công bố kết quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của địa phương. Hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận các thôn chủ trì, phối hợp với các chi hội, chi đoàn tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân trong thôn bằng một trong hai hình thức: phát phiếu trực tiếp tại hộ gia đình hoặc tổ chức họp khu dân cư, phát phiếu xin ý kiến đại diện các hộ gia đình. Căn cứ Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải lấy ý kiến ít nhất 60% số hộ gia đình trên địa bàn huyện, dự kiến số hộ được lấy ý kiến tại huyện Phú Xuyên là 42.860 hộ (đảm bảo 65% số hộ gia đình của xã, thị trấn thuộc huyện được lấy ý kiến). Các bước, các quy trình lấy phiếu đánh giá phải thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ. Kết quả lấy ý kiến sẽ niêm yết và công khai trong 15 ngày làm việc theo qui định.
đồng chí Bùi Thị Ngọc Lan- UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên triển khai, hướng dẫn tại hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh – HUV – Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin về kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đến thời điểm này và cùng cơ sở trao đổi, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân.
Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều bày tỏ sự đồng lòng, nhất trí, quyết tâm cao, tạo mọi điều kiện để hoàn thành việc triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đúng với tiến độ Kế hoạch.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã nhấn mạnh việc lấy ý kiến hài lòng của người dân được tiến hành là dịp để nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Các đồng chí đề nghị Cấp uỷ, chính quyền MTTQ các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các bước lấy ý kiến của Nhân dân, tập trung tổ chức tốt việc lấy ý kiến hài lòng của người dân tới địa bàn dân cư. Tăng cường công tác tuyên truyền, báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đi lấy phiếu. Đồng chí cũng đề nghị các tổ chức thành viên của của  Uỷ ban MTTQ các cấp phối hợp chỉ đạo triển khai theo ngành dọc từ huyện tới cơ sở để các đoàn viên, hội viên phối hợp cùng cán bộ Mặt trận lấy phiếu và tham gia giám sát việc lấy phiếu, đảm bảo khách quan, trung thực./.
Nguyễn Duy Thanh
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019