Quận Ba Đình tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2019, triển khai phương hướng hoạt động năm 2020

27/12/2019 - 06:29 PM
Ngày 27/12/2019, Ban trị sự Phật giáo quận Ba Đình tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2019, triển khai phương hướng hoạt động năm 2020. Dự hội nghị có các ông,bà: Trịnh Quốc Tuấn – Phó Trưởng Công an quận; Đặng Duy Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, phòng, ngành của quận và các Tăng, Ni, phật tử trên địa bàn quận.
Năm 2019, Ban trị sự Phật giáo quận luôn bám sát nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, vận dụng trí tuệ của tập thể, thực hiện tinh thần đổi mới trên mọi lĩnh vực; giữ được đoàn kết nội bộ cũng như sự đoàn kết giúp đỡ trong các cơ sở tự viện trong phạm vi quận. Các ủy viên cũng như bản thân các trụ xứ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được phân công như: Tăng sự, hoằng pháp, từ thiện xã hội, hướng dẫn Phật tử … Ban trị sự cũng có nhiều chuyển biến, tích cực trong công tác quản lý các Tăng Ni, tự viện và các hoạt động Phật sự khác; công tác trùng tu tôn tạo, bảo vệ di tích lịch sử văn hóa tôn giáo được triển khai kịp thời, hoạt động có hiệu quả tốt; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, quyên góp ủng hộ nhân dân bị nạn ở trong nước và cả nước ngoài.
Với những thành tích đã đã đạt được trong năm 2019, Ban trị sự Phật giáo quận đề ra một số nhiệm vụ của năm 2020, đó là: phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban trị sự, đặc biệt là dội ngũ cán bộ trẻ có năng lực và trình độ để sâu sát với thực tế hơn, tăng cường đẩy mạnh các phong trào Phật sự để “Tốt đời, đẹp đạo”; động viên, khuyến khích các Phật tử chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như của Giáo hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia hơn nữa các cuộc vận động, nhân đạo trong quận; động viên Tăng, Ni, Phật tử nêu cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng, hạnh nguyện từ bi cứu khổ của đạo Phật, làm tốt hơn nữa công tác từ thiện đến các vùng sâu, vùng xa; kết hợ tổ chức “Nồi cháo từ thiện” tại các bệnh viện; tích cực đóng góp, ủng hộ cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ …động viên các trụ xứ tạo điều kiện để đội ngũ Tăng, Ni trẻ được giao lưu học hỏi thêm kiến thức Phật giáo. Tổ chức tuyên truyền, triển khai phong trào xây dựng “Chùa tinh tiến” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào xây dựng “Gia đình Phật tử văn hóa”.
                                                                   C.Q.H – MTTQ Ba Đình
 

Các tin tức khác

Mừng Lễ phục sinh năm 2020

10/04/2020 - 174 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019