Quận Bắc Từ Liêm tọa đàm Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

06/10/2019 - 06:50 PM
Chiều ngày 4/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội nghị tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Dự hội nghị có các đồng chí: đại diện lãnh đạo MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể quận; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường; Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn quận.
Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cho biết: Bám sát nội dung trọng tâm của cuộc vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các ban, ngành, đoàn thể và các phường đã phối hợp với chính quyền triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực. Trọng tâm là việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo; triển khai thực hiện tốt các nội dung về xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện việc cưới, việc tang văn minh; tuyên truyền vận độngt hực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử của TP. Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…   Những kết quả từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quận; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận, đổi mới công tác vận động quần chúng hướng vào các phong trào thi đua yêu nước trong ttình hình mới.
Bên cạnh đó, các ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội nghị cũng tập trung nêu lên một số tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện cuộc vận động đạt kết quả cao trong thời gian tới, cụ thể: Cần có các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững; tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện; cần có giải pháp thực hiện tốt trật tự an toàn xã hội và văn minh đô thị trên địa bàn…
Đồng chí Vương Văn Thân – QUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Văn Thân – QUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu. Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị, chỉ đạo các địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của cuộc vận động, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần cùng quận hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Minh Vịnh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018