Quận Đống Đa bình xét tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo Thủ đô lần thứ V, giai đoạn 2015-2019

29/07/2019 - 06:38 PM
Chiều ngày 29/7/2019, Ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) quận Đống Đa tổ chức hội nghị bình xét tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ họ đạo tiến tiến” trong đồng bào Công giáo Thủ đô lần thứ V, giai đoạn 2015-2019; chuẩn bị các nội dung tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào gương “Người tốt - Việc tốt” giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn quận.
Dự hội nghị có: Ông Đinh Nguyên Mạnh - QUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; ông Giáp Văn Khương - Phó Đội An ninh Công an quận; đại diện Phòng Nội vụ quận; cùng 13 vị trong Ban ĐKCG quận.
Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Tiến Đạt - Thành viên Ban ĐKCG quận trình bày Hướng dẫn của Ủy ban ĐKCG TP Hà Nội về việc khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ họ đạo tiến tiến” trong đồng bào Công giáo Thủ đô lần thứ V, giai đoạn 2015-2019 và Kế hoạch chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào gương “Người tốt - Việc tốt” giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn quận, gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ họ đạo tiến tiến” trong đồng bào Công giáo quận, giai đoạn 2015-2019.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Nguyên Mạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đề nghị Ban ĐKCG quận bám sát Hướng dẫn, Kế hoạch của Ban ĐKCG TP lựa chọn tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” do Ủy ban ĐKCG TP Hà Nội triển khai; đối với cá nhân ngoài bám sát tiêu chuẩn của TP yêu cầu, còn phải lựa chọn người tiêu biểu nhất trong đồng bào Công giáo, qua đó, tuyên truyền, nhân rộng gương “Người tốt - Việc tốt” trong đồng bào Công giáo toàn quận. Cũng tại hội nghị, Ban ĐKCG quận đã bình xét tập thể và cá nhân đề nghị UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP, Uỷ ban ĐKCG TP khen thưởng theo chỉ tiêu được phân bổ và các cá nhân đề nghị khen thưởng cấp quận tại hội nghị tổng kết 5 năm phong trào gương “Người tốt - Việc tốt” giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn quận./.
 Minh Hồng

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019