Quận Đống Đa đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

22/07/2019 - 05:09 PM
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân toàn TP nói chung, quận Đống Đa nói riêng trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, cũng là quá trình củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp Mặt trận nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã triển khai kế hoạch tuyên truyền đến Ủy ban MTTQ Việt Nam 21 phường và các tổ chức thành viên trên địa bàn quận.
Nhiều hoạt động thiết thực đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phường và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện như: Tuyên truyền tại các hội nghị Khu dân cư, Chi bộ, sinh hoạt đoàn thể; trên hệ thống cổng thông tin điện tử quận, phường…Các công trình chào mừng được các phường khẩn trương hoàn thành, các hoạt động tình nghĩa được diễn ra sôi nổi như sửa chữa các nhà nhân ái; thăm hỏi các hộ thương bình nghèo nhân dịp 27/7 cũng như chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố, điển hình như Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận phối hợp với Ban đoàn kết Công giáo Quận tặng 11 xuất quà cho 11 hộ thương binh, gia đình liệt sỹ là người Công giáo... Công tác tuyên truyền bằng hình thức trực quan cũng được đặc biệt quan tâm. 21/21  phường triển khai căng treo băng zôn, khẩu hiệu; trên 2000 cờ các loại tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII tại các trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam 21/21 phường trên địa bàn; trên các tuyến phố Xã Đàn, Ô Chợ Dừa…; tại 282 khu dân cư…
Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII tại UBND phường Nam Đồng
Thời gian diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố  lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã và đang được MTTQ Việt Nam quận và 21 phường trên địa bàn quận triển khai rộng rãi. Đây là hoạt động góp phần vào thành công Đại hội để Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 thực sự là ngày hội biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên toàn TP Hà Nội .
Minh Hồng

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 7.274 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín