Quận Đống Đa khen thưởng 91 tập thể và 213 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

10/06/2016 - 04:02 PM

Ngày 9/6, Ủy ban Bầu cử quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Tới dự có đại diện Uỷ ban Bầu cử TP; đại diện lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Ủy ban Bầu cử quận; đại diện lãnh đạo  21 phường và các cá nhân được khen thưởng.

Toàn quận Đống Đa có 146 khu vực bầu cử của 21 phường; trong đó có 144 khu vực bầu cử ở khu dân cư và 02 khu vực bầu cử ở đơn vị quân đội với 258.362 cử tri. Kết quả, toàn quận có 257.642/258.362 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,72%; có 94/146 khu vực bầu cử (chiếm 64,38%) đạt tỷ lệ 100% cử tri trong danh sách đi bầu. Có 04/21 phường có số cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100%. Cử tri quận Đống Đa đã bầu đủ 03 đại biểu Quốc hội khóa XIV, 05 đại biểu HĐND TP, 40 đại biểu HĐND quận, 562 đại biểu HĐND phường; không phải bầu lại, bầu thêm.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về cuộc bầu cử đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến phường xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Quận đã triển khai nhiều hình thức phong phú, đa dạng để đưa thông tin về cuộc bầu cử tới người dân. Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã tổ chức các hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận; các hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ đồng thời đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ và số dư ở mỗi đơn vị bầu cử. Toàn quận đã tổ chức 303 hội nghị với hơn 28.054 cử tri tham dự, 1.265 ý kiến phát biểu. Ủy ban bầu cử quận đã tiếp: 34 lượt công dân (quận 15, phường 19), nhận: 53 đơn các loại liên quan đến người ứng cử. Đã chỉ đạo Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo tiến hành xác minh và trả lời đến người khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử quận nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại quận Đống Đa đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được yêu cầu đề ra. Đó là, đảm bảo dân chủ, đảm bảo đúng trình tự, đúng kế hoạch, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Đã lựa chọn được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể quận trong công tác triển khai, thực hiện cuộc bầu cử.

Tại hội nghị, UBND quận Đống Đa đã biểu dương, khen thưởng và tặng giấy khen 91 tập thể và 213 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021./. 

                                              Minh Hồng - Uỷ ban MTTQ quận Đống Đa

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”