Quận Đống Đa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thanh tra Nhân dâ và Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019.

02/12/2019 - 07:02 PM
Chiều ngày 29/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thanh tra Nhân dân (TTND) và Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) năm 2019. Đồng chí Đào Thị Minh Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Việt Nam quận; Trưởng Ban TTND, GSĐTCCĐ, Đề án 02-212 21 phường trên địa bàn quận.
Hoạt động Thanh tra nhân dân được MTTQ Việt Nam quận xác định là nhiệm vụ trọng tâm của công tác giám sát. MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức thành viên đã tập trung vào một số lĩnh vực hoạt động như: Giám sát việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Nghị quyết, quyết định của các cấp chính quyền, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên, cải cách hành chính, các chính sách giải phóng mặt bằng, Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở…  Năm 2019, các Ban TTND quận đã giám sát được 95 vụ việc, phát hiện vi phạm 36 vụ đã kiến nghị UBND phường và các cơ quan chức năng giải quyết; Phối hợp giám sát 187 vụ về trật tự xây dựng, 7 vụ về quản lý đất đai; thực hiện dân chủ ở cơ sở 14 vụ. Tham gia hòa giải 135 vụ, hoà giải thành công 117 vụ (đạt tỉ lệ 87%); các Ban GSĐTCCĐ quận đã giám sát được 63 công trình; số công trình có vi phạm và đã khắc phục là 8. Đa số các công trình, các vụ viêc đều được giám sát chặt chẽ, đúng quy định nên đã góp phần làm giảm thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng công trình được nhân dân hoan nghênh. Ban Đề án 02-212 phường đã triển khai tuyên truyền 255 cuộc với 36.235 lượt người tham gia.
Tại hội nghị, đã có 06 ý kiến trao đổi trực tiếp về một số nội dung công tác năm 2020 và nêu một số khó khăn, biện pháp trong phối hợp triển khai hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng.
 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Thị Minh Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhấn mạnh: Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ các phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện QĐ 217 và 218 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội; làm tốt hơn nữa công tác tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Nghị quyết của Quận ủy, HĐND, UBND, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; Chương trình hành động toàn khóa MTTQ Việt Nam phường, quận nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt dư luận nhân dân nhất là những địa bàn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ và nhân dân tại cơ sở góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020 của quận.
Minh Hồng  

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018