Quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam lần thứ 15 nhiệm kỳ 2014 - 2019.

09/11/2018 - 10:16 AM
Sáng ngày 02/11/ 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận lần thứ 15 nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Trung - UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; Lâm Anh Tuấn - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; các vị Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Đồng chí Lâm Anh Tuấn - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục triển khai các văn bản tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2019-2024. Theo kế hoạch, trong quý IV năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chọn và hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quỳnh Lôi làm điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Đại hội MTTQ Việt Nam các phường còn lại hoàn thành xong trong quý I/2019 và Đại hội MTTQ Việt Nam quận hoàn thành xong trong tháng 5/2019. Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, biểu dương những nhân tố mới, những cách làm hay; xây dựng mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động và giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới. Tiến hành lựa chọn, hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp đảm bảo tính tiêu biểu, đại diện, thiết thực... Việc tổ chức Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ và đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách Mặt trận các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Ngọc Hoà- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Trong năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã làm tốt công tác phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong lực lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận đã phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Vận động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” được 2,529 tỷ đồng; Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp của quận đã vận động được hơn 2,2 tỷ đồng vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Từ nguồn Quỹ vận động được, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” quận đã quan tâm hỗ trợ, tặng quà cho 1080 lượt người nghèo với tổng số tiền là 718,4 triệu đồng vào các dịp lễ, Tết. Tổ chức tốt chương trình “Tuyên truyền giới thiệu hàng Việt đến với người tiêu dùng” với sự tham gia hưởng ứng của 400 đại biểu cơ sở mua hàng Việt tại Đại siêu thị V+.  Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp đã phối hợp chặt chẽ Ban Thường trực và hai Ban của HĐND quận, các tổ chức thành viên tổ chức nhiều cuộc giám sát về việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tổ chức 03 lớp tập huấn cho cán bộ MTTQ từ quận đến cơ sở với sự tham gia của 750 lượt cán bộ MTTQ quận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các phường, Trưởng ban công tác Mặt trận các địa bàn dân cư. Triển khai và hướng dẫn cơ sở tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2019- 2024
Các ý kiến tham luận tại hội nghị đều nhất trí cao với dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2018 và nêu rõ những nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Anh Tuấn - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trong năm 2018 đặc biệt là công tác chuẩn bị Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh thời gian tới Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục hướng dẫn việc kiện toàn Ban công tác Mặt trận; xây dựng báo cáo chính trị Đại hội các cấp đảm bảo chất lượng; tổ chức tốt hội nghị Ban công tác Mặt trận, Đại hội điểm cấp phường; làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội và công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.
Hương Giang

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”