Quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn“Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Phòng cháy chữa cháy- cứu hộ cứu nạn”.

29/09/2020 - 06:29 PM
Ngày 29/9/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, công an quận Hai Bà Trưng phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền về “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Phòng cháy chữa cháy- cứu hộ cứu nạn”, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội nhất là trong bối cảnh trong nước và quốc tế có những diễn biến mới. Tại hội nghị, cán bộ trong hệ thống MTTQ Việt Nam quận hiểu hơn về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các văn bản hướng dẫn nhằm khẳng định trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và các giải pháp chủ yếu về phòng, chống tệ nạn xã hội gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương; tuyên truyền về bản chất của các tệ nạn xã hội đối với mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng. Thông tin về thực trạng, nguyên nhân phát sinh, tồn tại và xu hướng phát triển tệ nạn xã hội ở địa phương, các địa bàn trọng điểm.
Tại hội nghị, học viên được tuyên truyền về những nội dung như: Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy; kiến thức cơ bản về công tác nói trên; các biện pháp PCCC trong khu dân cư, hộ gia đình; phương pháp xây dựng phương án chữa cháy.
Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019