Quận Hoàn Kiếm tổ chức ký kết các nội dung thi đua năm 2020

10/02/2020 - 10:38 AM
Chiều ngày 10/02/2020 , Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác thi đua – khen thưởng và ký kết các nội dung thi đua năm 2020.
Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Phú - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; Hoàng Hữu Tiến – Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy; Bùi Thu Hà – Phó Trưởng phòng Nội vụ, đại diện Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng quận cùng các đồng chí trong Ban Thường trực, cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường thống nhất ký kết các nội dung thi đua năm 2020 trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo quận.
Với mục đích nhằm đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “Quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả”, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và Đất nước. Tăng cường giải pháp thực hiện hiệu quả các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Quận ủy, UBND và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020. Kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Thực hiện tốt Luật thi đua - khen thưởng; phối hợp tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025. Các phong trào thi đua cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố, Quận; công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, công bằng, dân chủ; chú trọng khen thưởng những tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp; quan tâm khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích đột xuất. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
Sau khi nghiên cứu, thảo luận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường đã nhất trí cao với 03 nội dung thi đua trong kế hoạch, 19 tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2020 và cùng tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung phong trào thi đua, các nhiệm vụ được giao đạt danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp Thành phố.               
   Bích Ngọc

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019