Quận Hoàn Kiếm tổ chức triển khai kế hoạch và ký kết các nội dung thi đua năm 2021

02/02/2021 - 05:40 PM
Năm 2021, thực hiện chủ đề  “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô, quận Hoàn Kiếm tiếp tục là năm “Kỷ cương – Phát triển”; năm có ý nghĩa để triển khai thực hiện toàn diện các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, đồng thời là năm diễn ra nhiều sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước. Phát huy kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Quận uỷ, Nghị quyết HĐND quận, Chương trình công tác của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và chương trình phối hợp công tác của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm, sáng ngày 28/01/2021 tại Hội trường tầng 3 – 42 phố Nhà Chung – Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác thi đua – khen thưởng và ký kết các nội dung thi đua năm 2021.
Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Phú - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; Hoàng Hữu Tiến – Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường trực, cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường.
Với mục đích nhằm đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “Quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả”, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2021 thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và Đất nước. Tăng cường giải pháp thực hiện hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch của Quận ủy, UBND và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2021. Kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của quận. Các phong trào thi đua được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố, Quận; công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, công bằng, dân chủ; chú trọng khen thưởng những tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp; quan tâm khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích đột xuất.  Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường thống nhất ký kết các nội dung thi đua năm 2021 trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo quận.
 
Sau khi nghiên cứu, thảo luận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường đã nhất trí cao với các nội dung thi đua trong kế hoạch, 21 tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2021 và cùng tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung phong trào thi đua, các nhiệm vụ được giao đạt danh hiệu Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cấp Thành phố.                  
   Bích Ngọc

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019