Quận Hoàn Kiếm Tổng kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2020 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động trọng tâm năm 2021

05/02/2021 - 02:39 PM
Sáng ngày 04/02/2021, tại 42 phố Nhà Chung, trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2020 và triển khai chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận với Ban Thường vụ các đoàn thể Chính trị - Xã hội, Thanh tra quận năm 2021. Tới dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Hoàng Hữu Tiến - Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy; Phan Trọng Khánh – Quận ủy viên, Chánh Thanh tra quận; Lê Hoàng Thủy Vân – Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận; Trịnh Thị Huệ - Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN quận; Trần Kim Huyền – Quận ủy viên, Bí thư Quận Đoàn; Lã Văn Nho – Chủ tịch Hội CCB quận cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, LĐLĐ, Hội CCB, Hội LHPN, Quận Đoàn Hoàn Kiếm.
Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các đơn vị đều cơ bản đồng tình với đánh giá kết quả đạt được công tác phối hợp năm 2020 và dự thảo chương trình phối hợp hoạt động năm 2021. Năm 2020, với nhiều ngày kỷ niệm lớn, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, năm gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid 19, thiên tai diễn ra khó lường, song với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, bám sát nhiệm vụ chính trị và hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, sự lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy, sự phối hợp của Thường trực HĐND, UBND và các ngành liên quan, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội quận đã chủ động xây dựng và tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch công tác; tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia giữ gìn ANTT; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh các phong trào thi đua và các cuộc vận động, động viên được các tầng lớp Nhân dân, hội viên, đoàn viên, hăng hái thi đua, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận năm 2020.
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Ban Thường vụ các đoàn thể Chính trị – Xã hội quận ký kết chương trình phối hợp năm 2021
 
Chương trình phối hợp giữa Mặt trận và Thanh tra quận đã được triển khai nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ; nội dung, biện pháp hoạt động có nhiều đổi mới, thiết thực. Đề cao trách nhiệm của 2 cơ quan trong hoạt động, qua đó đã tăng cường công tác thanh tra, giám sát theo chức năng của từng đơn vị. Trong công tác phối hợp 2 cơ quan luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Quận ủy - HĐND - UBND quận và sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên; thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau nhằm tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết giữa hai bên. Theo chức năng và thẩm quyền 2 cơ quan thường xuyên cung cấp những văn bản, tài liệu, thông tin có liên quan giúp cho hoạt động chung có hiệu quả, nhất là những công tác trọng tâm trong chương trình phối hợp.
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Thanh tra quận ký kết chương trình phối hợp năm 2021
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Mặt trận quận và các đơn vị đã ký kết Chương trình, phối hợp thực hiện công tác trọng tâm năm 2021 với các nội dung cụ thể và thể hiện quyết tâm cùng triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất./.
                                                                                Bích Ngọc

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019