Quận Hoàn Kiếm triển khai kế hoạch tổ chức đoàn giám sát chuyên đề

21/05/2020 - 04:36 PM
Nhằm triển khai thực hiện kịp thời hướng dẫn số 27/HD-MTTW-BTT ngày 28/4/2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc “Giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19” và Kế hoạch số 08/KH-MTTQ-BTT ngày 06/02/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận về “Giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2020.

Sáng ngày 21/5/2020 tại Hội trường tầng 3 – 42 phố Nhà Chung – Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và việc sử dụng kinh phí, vật tư do các đơn vị, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Phú - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, Phòng Lao động, Thương binh v
àXã hội, Phòng  Phòng Y tế, Trung tâm y tế, các đồng chí trong Ban Thường trực và cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm cùng đại diện lãnh đạo UBND các phường.
Với mục đích phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên trong giám sát nhằm kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, giải pháp của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội vào cuộc sống; đồng thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách, sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19. Thông qua giám sát bảo đảm việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ tại Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về “Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19” được triển khai đúng đối tượng, công bằng, chính xác, kịp thời và đảm bảo việc sử dụng kinh phí, vật tư do các đơn vị, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đúng mục đích.
Trước mắt, 02 đoàn giám sát sẽ dự kiến tổ chức giám sát trực tiếp tại Phòng LĐ-TB-XH, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận và 08/18 phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vào cuối tháng 5/2020.
   Bích Ngọc

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín