Quận Hoàng Mai đánh giá 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp phát huy vai trò của các Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

10/10/2018 - 02:44 PM
Chiều ngày 4/10/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Tài Nguyên và Môi trường quận đánh giá triển khai thực hiện công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai, Phòng Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức Tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn quận trong hơn 3 năm qua.
Sau khi  tổ chức hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai, Phòng Tài Nguyên và Môi trường quận với các tôn giáo về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã xây dựng và triển khai nhiều văn bản, hướng dẫn cơ sở trong việc tiến hành ký kết với cơ sở thờ tự về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng nội dung ký kết mẫu để các khu dân cư căn cứ thực hiện bằng các hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng tôn giáo, địa bàn dân cư; hướng dẫn Ban đoàn kết Công giáo tổ chức ký kết giao ước thi đua hàng năm và các nội dung ký kết bao gồm nội dung “giữ gìn vệ sinh môi trường”. Đã phối hợp biên soạn, cung cấp cho cộng đồng các tôn giáo và địa bàn dân cư kiến thức về môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu: MTTQ phối hợp với UBND quận tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; cung cấp tài liệu, tờ rơi về công tác vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết tới Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư để tuyên truyền trong cộng đồng dân cư; phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh phường hay các pano, khẩu hiệu. Tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu tới các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo. Đẩy mạnh tuyên truyền trong tín đồ phật giáo về việc hạn chế đốt hương, đốt vàng mã, tuyên truyền việc không vứt túi nilon khi thả cá phóng sinh. Phối hợp hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ cộng đồng tôn giáo và dân cư kỹ năng tự ứng cứu và giúp nhau xử lý tại chỗ những rủi ro bất thường do mưa đá, bão, lốc, lụt, hạn hán... xảy ra, cộng đồng tôn giáo và dân cư chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo, trường hợp khó khăn, bị rủi ro do thiên tai, dịch bệnh...Tổ chức hội nghị triển khai Hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm tới cơ s.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Cường cho rằng công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu có sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy Đảng và chính quyền từ quận đến cơ sở. Trong thời gian tới, MTTQ tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tổ chức các hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu tới các chức sắc, chức việc, tín đồ và đồng bào có đạo. Tăng cường năng lực và phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường; tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với công tác vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
MTTQ quận Hoàng Mai
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”