Quận Hoàng Mai khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2020

20/06/2020 - 04:54 PM
Thực hiện Quyết định số 3440-QĐ/QU ngày 10/6/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai về việc mở lớp Bồi dưỡng công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn quận năm 2020; trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hoàng Mai mở lớp bồi dưỡng công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn quận năm 2020.
Đ/c  Phạm Ngọc Tiến - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận phát biểu khai giảng
Đồng chí Phạm Ngọc Tiến - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã phát biểu khai giảng và khẳng định sự cần thiết trong việc tổ chức lớp tập huấn, nhằm cập nhật kiến thức hoạt động Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng cấp cơ sở, đồng chí cũng đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học để tiếp thu các nội dung được các báo cáo viên trình bày; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình để cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích lỹ nhiều kinh nghiệm, thông qua lớp tập huấn, các học viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.
Lớp bồi dưỡng công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn quận năm 2020 có sự tham dự của gần 200 đại biểu là các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường; Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 14 phường thuộc quận. Lớp diễn ra trong 02 ngày với các nội dung: Hướng dẫn nội dung hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; những nội dung cơ bản của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chủ trương, quan điểm của Đảng về những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế.
 
Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019