Quận Hoàng Mai mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019

15/09/2019 - 04:59 PM
Thực hiện Quyết định số 2935-QĐ/QU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai về việc mở lớp bồi dưỡng nghiêp vụ công tác Mặt trận, trong 02 ngày 12 và 13/9/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019. Dự khai giảng lớp có các đồng chí: Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Chức – nguyên UVTT, nguyên Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Phạm Ngọc Tiến – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Nguyễn Tuấn Anh - UVTV Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận và trên 500 học viên là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường trong quận.
Đồng chí Nguyễn Túc - Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao đổi với các học viên tại lớp bồi dưỡng
Các học viên đã được nghe giảng viên trao đổi các nội dung về: Luật MTTQ Việt Nam; Điều lệ MTTQ Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; nhiệm vụ, chức năng, vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Trong thời gian tập huấn, các học viên đã thảo luận sôi nổi, phát biểu ý kiến và được các đồng chí giảng viên giải đáp, trao đổi góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở nâng cao kiến thức để vận dụng cho hoạt động Mặt trận tốt hơn, xây dựng hệ thống Mặt trận ngày càng hoạt động hiệu quả.
Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018